Aktualno OG sada Ogulin

Studijsko putovanje u Švicarsku

U sklopu projekta “STRuKA i TI” u podsektoru strojarstva, organizirano je studijsko putovanje u Švicarsku.

Uz kolege iz Tehničke škole Karlovac, Srednje škole Slunj, Strukovne škole Gospić i Tehničke škole Požega,  nastavnici Obrtničke i tehničke škole Ogulin  Marinko Tomić, David Fabijan, Patrik Poljak, Valentina Halovanić, Vladimir Sabljak i Dario Turković, te ravnateljica Zrinka Ceranić-Jurković, posjetili su Genevu i Lausanne.
“Stekli smo nova znanja koja će se moći primijeniti u strukovnim srednjoškolskim programima koji se razvija u okviru Projekta, u novim izbornim predmetima, kao i u programima obrazovanja odraslih”-istakli su na društvenim mrežama nakon povratka kući.