Aktualno OG sada Ogulin

Nastavlja se skrb o starijima projektom „Zaželi III – Grad Ogulin“

U svibnju ove godine Grad Ogulin je prijavio projekt „Zaželi III – Grad Ogulin“ na poziv Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike pod nazivom „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“. U ponedjeljak 28. studenog 2022. godine na mrežnim stranicama objavljena je Odluka o financiranju temeljem koje je Gradu Ogulinu odobren projektni prijedlog „Zaželi III – Grad Ogulin“ u iznosu 1.480.750,00 kuna. Projekt je u 100% iznosu financiran iz Europskog socijalnog fonda.

Ovaj projekt biti će nastavak izuzetno uspješnog projekta „Zaželi II – Grad Ogulin“ koji je završio u travnju 2022. godine. Novim projektom predviđeno je zapošljavanje 30 žena iz teže zapošljivih skupina, na period od 6 mjeseci, koje će skrbiti o minimalno 180 starijih korisnika kojima je skrb potrebna. Uz plaće i druga materijalna prava zaposlenih žena, projektom su planirana i sredstva za mjesečne pakete kućnih i higijenskih potrepština korisnicima, troškovi zapošljavanja osoba na vođenju projekta, kao i troškovi promidžbe i vidljivosti samog projekta.

Odmah nakon potpisivanja ugovora ekipirati će se projektni tim na vođenju projekta, raspisat će se javni poziv kako bi se mogli prijaviti svi korisnici kojima je pomoć potrebna, te će se raspisati natječaj za zapošljavanje žena iz ciljane skupine. Okvirni početak skrbi o starijim osobama teško je predvidjeti, no učinit će se sve da to bude što prije.

Projektnu prijavu za ovaj projekt u potpunosti je izradila voditeljica projekta „Zaželi II – Grad Ogulin“ Nataša Zatezalo, uz pomoć stručnih službi Grada Ogulina i Nevena Vujnovića, autora projekta u fazi 2.

Partneri u projektu su i ovog puta Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured u Karlovcu i Centar za socijalnu skrb Ogulin.

Nadamo se da će se tijekom provedbe ovog projekta raspisati natječaj za slijedeću fazu projekta Zaželi, koja bi prema najavama trebala biti na duži vremenski rok, te će se osigurati kontinuitet skrbi o starijima što se  pokazalo neophodno, naročito u udaljenim ruralnim krajevima.