Aktualno OG sada Ogulin

“Ovom malom krugu velikih ljudi Grad Ogulin će i dalje biti na raspolaganju”

U prostorijama ogulinskog Društva Naša djeca održana je redovita godišnja skupština ovog Društva. Članovi su tijekom skupštine raspravljali o ukupno 16 točaka dnevnog reda. Nakon uvodnog obraćanja predsjednice Ivone Rendulić, pristupilo se izboru radnih tijela skupštine, a potom je usvojen i zapisnik sa prošlogodišnje sjednice Skupštine.

U nastavku je predsjednica Društva podnjela Izvjšće o radu Društva za 2022. godinu. Ivona Rendulić se osvrnula na glavninu aktivnosti koju su članovi odradili tijekom ove godine, a, između ostalog, valja istaknuti i ponovnu organizaciju ljetovanja za djecu i mlade. Zanimanje djece i mladih bilo je veliko, a zahvaljujući trudu članova i volontera društva djeca su ovog ljeta uživala na Krku.

Kao i ranijih godina, članovi Društva sudjelovali su u gotovo svim manifestacijama koje su se odvijale u našem gradu, obilježavali su važne datume, organizirali su Dječji maskenbal, obilježen je i Dječji tjedan, a odlične rezultate su ponovno ostvarile i ogulinske mažoretkinje. Njihov rad kroz 2022. godinu nazočnim je članovima i gostima prezentirala trenerica Helena Cindić. Tajnica Đurđica Vuković je podnijela završni financijski račun za tekuću godinu i  financijski plan za 2023. godinu. Nakon zaključka članova Nadzornog odbora o financijskom poslovanju, oba  izvješća su usvojena.

Zatim je bilo govora o prijedlozima Programa rada i financijskog plana za narednu godinu, a oba prijedloga su također usvojena. Pred sam kraj, dosadašnja predsjednica Nadzornog  odbora Zlata Kurelac, zbog sukoba interesa, razriješena je te dužnosti, a voljom članova tu će ulogu od sada obnašati dugogodišnja članica DND-a Tatjana Vukelić Zima.
Na samom kraju sve prisutne pozdravio je gradonačelnik, a ujedno i počasni član Dalibor Domitrović. U svom obraćanju nije krio zadovoljstvo aktivnošću Društva koje u našem gradu aktivno djeluje već punih 36 godina. Naglasio je da je iz svih izvješća vidljivo da se gotovo svaki tjedan organizira jedna aktivnost što je rijetkost. Podsjetio je gradonačelnik da su djeca naša budućnost te da u njih kontinuirano treba ulagati što ovi entuzijasti i volonteri čine.
Ovom malom krugu velikih ljudi, kako ih je nazvao, Grad Ogulin će i dalje u okviru svojih mogućnosti biti na raspolaganju.