Aktualno Hrvatska Hrvatska i svijet

Kako će se obračunavati plaće za prosinac s obzirom na uvođenje eura?

Plaća i ostale naknade za prosinac 2022. isplaćuju se od 1. siječnja 2023. u euru, objašnjeno je na stranici euro.hr. Da bi se plaća za prosinac 2022. zajedno sa svim davanjima mogla isplatiti u euru, potrebno je obračunati plaću u euru.Obveza za obračunatu plaću za prosinac 2022. evidentira se u poslovnim knjigama u kuni.Upravo zbog toga iznos Bruto I potrebno je preračunati u kunu i iz njega izračunati iznos svih stavki plaće u kuni.

Po zaključenju poslovne godine 2022. obveza za plaću za prosinac 2022. prenosi se u početno stanje 2023. te se preračunava u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i prema pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Po isplati plaće u euru u siječnju 2023. zatvaraju se prenesene obveze iz 2022. Više na N1.