Aktualno OG sada Ogulin

Građani nisu pokazali zanimanje za tribinu o gospodarenju otpadom

U Pučkom otvorenom učilištu Ogulin je održana tribina o gospodarenju otpadom koju je organizirao Grad Ogulin i Stambeno komunalno gospodarstvo. Na tribini se govorilo o sustavu gospodarenja na području Grada Ogulina, o do sada provedenim aktivnostima te o aktivnostima koje će se provoditi u narednom razdoblju. Građani su mogli dobiti informaciju kamo i kada predati koju vrstu otpada, po kojoj cijeni i na koji način.

Na žalost za tribinu nije bilo interesa građana. Uz organizatore tribine kojih je bilo sedam na tribini su sudjelovala samo dva građana.