Aktualno Kolumne Moja mirovina

Što se s početkom 2023. mijenja u Zakonu o mirovinskom osiguranju?

Od 1.siječnja 2023.godine bit će u primjeni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, pa ćemo čitatelje informirati o izmjenama.

1. ISPLATA DIJELA OBITELJSKIH MIROVINU UZ OSOBNU MIROVINU

Da bi se ostvarilo pravo na 27% obiteljske mirovine uz osobnu mirovinu podnositelj zahtjeva mora imati minimalno 65 godina života,ali isto tako da je ostvario ili je mogao ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu nakon smrti bračnog partnera. Oni koji nemaju toliko godina pravo će ostvariti kad se taj uvjet ispuni i kad ostvari pravo na obiteljsku mirovinu.

Obiteljske mirovine povećat će se od 1.1.2023.godine za 10%, tj. obiteljska mirovina iznosit će 77%, a ne više 70%, i od tako dobivenog iznosa odredit će se 27%.

Da bi se mogao podnijeti zahtjev za ostvarivanje takvog prava podnositelj zahtjeva treba imati rješenje o osobnoj mirovini (prijevremenoj starosnoj, starosnoj ili invalidskoj) i rješenje o pravu na obiteljsku mirovinu, neovisno o tome da li je u isplati kao povoljnija ili nije, i neovisno da li je pravo određeno po ZOMO-u ili po drugom posebnom propisu.

Svi koji nisu tražili određivanje prava na obiteljsku ili starosnu mirovinu moraju podnijeti zahtjev, da bi iza toga mogli podnijeti zahtjev za obje mirovine. Mnogi nisu tražili uspostavljanje rješenja o osobnoj ili obiteljskoj mirovini zbog toga što su u trenutku smrti bračnog partnera znali da im takve mirovine bile niže od mirovine koju su primali, ali sada to moraju učiniti ukoliko žele ostvariti novo pravo.

Za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu treba uz zahtjev priložiti smrtni list, vjenčani list, svoj rodni list, presliku osobne iskaznice i zbog detaljnog popunjavanja tiskanice zahtjeva bilo bi dobro da se ima podatak o broju rješenja mirovine ili osobni broj mirovine partnera iza kojeg se traži mirovina.

Oni koji nisu tražili određivanje prava na osobnu mirovinu, a sada se može ostvariti samo pravo na starosnu mirovinu, zbog uvjeta od 65 godina života, trebaju uz zahtjev za starosnu mirovinu priložiti originalnu radnu knjižicu, ukoliko istu nisu priložili uz zahtjev za obiteljsku mirovinu, rodni list i rodne listove za djecu ukoliko se radi o ženama,(a 6 mjeseci staža za djecu vrijedi za slučajeve od godine od koje se to pravo može priznati),presliku osobne iskaznice i eventualne dokaze o stažu s povećanim trajanjem ili dokaze o sudjelovanju u Domovinskom ratu.

 

Prema informacijama iz Hrv. zavoda za mirovinsko osiguranje uskoro će se objaviti tiskanica za podnošenje zahtjeva po izmjenama Zakona, pa se zainteresiranim preporučuje da se malo strpe dok se to ne objavi, jer se na drugačiji način zahtjevi neće, za sada, moći podnositit

Bitno je znati da se se novo pravo ostvaruje od 1.1.2023.godine, bez obzira da li je zahtjev podnesen 1.1. ili 31.12.2023.godine.

Kao što i kod svih ostvarivanja prava iza jasnih stvari ima riječ ALI , tako ćemo na kraju informacija o ovome pravu informirati da ukupni iznos dviju mirovina ne smije biti viši od iznosa koji se dobije umnoškom 8o aktualnih vrijednosti mirovina, pa tako da je trenutni cenzus za ostvarivanje prava 6.212,00 kuna (80×77,65=6.212,00), a taj cenzus bit će povećan već od 1.1.2023.godine kada se bude znao postotak usklađivanja mirovina od 1.1.2023.godine, kada se i povećava aktualna vrijednost mirovine, a isto tako i od 1.7.2023.godine.

Koliko imam uvida u visine mirovina, većina naših sugrađana moći će ostvariti pravo na dvije mirovine, a svi oni koji već sad imaju mirovine više od cenzusa i teško da će ikada dostići uvjet da to pravo ostvare, vjerujem da će lakše podnijeti nemogućnost korištenja novog prava.

2. POVEĆANJE POLAZNOG FAKTORA ZA STAROSNU MIROVINU

U cilju poticanja duljeg ostanka u svijetu rada od 1.1.2023.godine uvodi se povećanje polaznog faktora odnosni tzv. bonifikacija za umirovljenje nakon navršenih godina života propisanih za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu, koji ima navršenih 35 godina mirovinskog staža, s dosadašnjih 0,34% na 0,45% za svaki mjesec kasnijeg odlaska u mirovinu, odnosno maksimalno 27%, umjesto dosadašnjih 20,4%.

3. POVEĆANJE NAJNIŽIH MIROVINA

Od 1.siječnja 2023. godine mirovine određene po Zakonu o mirovinskom osiguranju povećavaju se za 3%, a najniža mirovina izračunava se umnoškom cijelih godina mirovinskog staža i aktualne vrijednosti mirovine uz primjenu polaznog i mirovinskog faktora, što ovisi o vrsti mirovine.

Piše Momir Jakšić Momo