Aktualno PROMO

U razredu od 30 učenika, jedno do dvoje djece imat će ADHD – naučite više o uzrocima, simptomima i karakteristikama

Projekt Što ima lima? pokrenut je s ciljem promicanja zdravih navika djece, a putem online platforme dostupno je besplatno psihološko savjetovanje, kao i edukativni sadržaji o brojnim temama, uključujući i ADHD, jedan od najčešćih neurobioloških poremećaja u djetinjstvu.

Radi dizanja svijesti o važnosti mentalnog zdravlja, destigmatizacije raznih poremećaja, ali i lakšeg i pravovremenog prepoznavanja simptoma, kvalitetna edukacija djece i njihovih roditelja od izuzetne je važnosti. Psihičke smetnje rangirane su kao treći najčešći uzrok posjeta liječniku školske medicine, a čak 20% maloljetnih osoba ima neki od oblika razvojnih, emocionalnih ili ponašajnih problema. Kako bi se smanjila ta statistika pokrenut je projekt Što ima lima? koji sadrži virtualni edukativno-promotivni program koji pokriva 12 tema s kojima se djeca najčešće susreću. U fokusu je promicanje zdravlja i zdravih navika djece i odraslih na području Karlovačke županije, a pokrenuto je i besplatno psihološko savjetovanje za sve koji trebaju savjet ili imaju pitanje. Jedna od tema projekta, o kojoj se putem online platforme želi educirati građane, je ADHD, odnosno poremećaj hiperaktivnosti s poremećajem pažnje.

ADHD je neurobihevioralni razvoji poremećaj koji je prisutan u 3 do 5% školske djece, što znači da će ga, u prosjeku, imati jedno do dvoje djece u razredu od 30 učenika, a učestaliji je kod dječaka. Također, istraživanja su pokazala da genetika ima značajnu funkciju jer je zastupljenost ADHD-a dvostruko veća kod braće i sestara te je vjerojatnost da će dijete imati ADHD 40 do 54% veća ako isti poremećaj ima i roditelj. Najupečatljivija karakteristika je nemogućnost kontroliranja vlastitog ponašanja, te ADHD uključuje povećanu motoričku aktivnost koja je praćena neadekvatno razvijenom i lako otklonjivom pažnjom te naglim, nepredvidljivim i impulzivnim reakcijama.

Bitno je naglasiti da ADHD nije razvojna faza koja će proći, posljedica roditeljskog neuspjeha u odgoju, a nije niti znak da je dijete zločesto. Većina djece je u nekom periodu života nemirna, impulzivna ili nepažljiva, pa da bi simptomi bili klinički značajni i da bi zadovoljavali dijagnostičke kriterije, oni moraju biti izraženiji od onoga što se smatra normalnim s obzirom na djetetovu dob i razvojni stupanj. Simptomi nepažnje, hiperaktivnosti ili impulzivnosti moraju trajati najmanje šest mjeseci, mora se utvrditi da su se oni javljali i prije djetetove sedme godine, a moraju značajno narušavati funkcioniranje u najmanje dvije sredine, na primjer u školskoj sredini i u obitelji“, ističe Ana Budimir, prof. psihologije, koja je u webinaru detaljnije objasnila dijagnostiku, tretman, a podijelila je i savjete za roditelje djece s ADHD-om.

Svatko tko traži savjet ili ima pitanje o ADHD-u, ili nekoj drugoj temi, na web stranici projekta Što ima lima?, a putem opcije Pričaj s nama!, može se anonimno obratiti psihologu koji će u najkraćem roku odgovoriti. Također, kako bi se djecu i mlade educiralo o mentalnom zdravlju, na društvenim mrežama (Facebook, Instagram i TikTok) projekta dostupni su psihoedukativni sadržaji i webinari stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom.

Projekt se provodi u sklopu poziva Promocija zdravlja i prevencija bolesti – faza 2 br:UP.02.2.1.08. Usklađen je sa Strateškim planom za razvoj zdravstva 2020-2022., s obzirom na to da se provedbom istog promiče mentalno zdravlje implementacijom u lokalnoj zajednici i to informiranjem, edukacijom i senzibiliziranjem građana. Također, projekt doprinosi Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva 2012.-2020. jer se projektom poduzimaju i potiču intervencije usmjerene i ka prevenciji mentalnih poremećaja s vrlo negativnim utjecajem na kvalitetu života. Prijavitelj projekta je Udruga za promociju i zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici „GITA“, a kao partneri na projektu sudjeluju Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, Grad Ogulin i Općina Plaški. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.