Aktualno OG sada Ogulin

Grad u 2023. planira u Program zaštite i spašavanja uložiti 860.000,00 eura

Ukupno 860.000,00 eura Grad Ogulin planira iz proračuna izdvojiti tijekom naredne godine za svoj godišnji Program zaštite i spašavanja. Program obuhvaća provedbu preventivnih mjera zašite od požara i eksplozija, gašenje požara, zaštitu i spašavanje ljudi i imovine, pružanje tehničke pomoći u raznim nesrećama i drugim opasnim situacijama te kapitalna ulaganja u opremu i vatrogasne objekte.

Od tog ukupnog iznosa, 670.000,00 eura osigurano je za Javnu vatrogasnu postrojbu Ogulin. Dio sredstava bit će utrošen za nabavku vatrogasnog vozila te za nastavak otplate leasinga za autocisternu za prijevoz pitke vode, koja je nabavljena tijekom ove godine. S ciljem unapređenja vatrogasne djelatnosti na području grada Ogulina, 150.000,00 eura osigurano je za redovno poslovanje i kapitalna ulaganja Područne vatrogasne zajednice. Za sufinanciranje rada Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Ogulin osiguran je iznos od 18.000,00 eura, a za funkcioniranje sustava civilne zaštite u ovim izazovnim vremenima iznos od 22.000,00 eura.