Aktualno OG sada Ogulin

470.000,00 eura Grad Ogulin planira u 2023. uložiti u razvoj gospodarstva

Poticajnim mjerama, kroz razne oblike potpora, ali i izgradnjom i unapređenjem poduzetničke i turističke infrastrukture, Grad Ogulin nastoji stvoriti privlačnu poduzetničku klimu te poticajno investicijsko i turističko okruženje.

Za poticanje razvoja gospodarstva na području grada Ogulina za 2023. godinu u proračunu je planiran iznos od 470.000,00 eura.

Za potpore male vrijednosti malim i srednjim poduzetnicima sa područja grada Ogulina osigurana su sredstva u iznosu od 75.000,00 eura, a za poljoprivrednike 45.000,00 eura. 40.000,00 eura izdvojit će se za obavljanje redovne djelatnosti Turističke zajednice Grada Ogulina, dok je za rad Lokalne akcijske grupe – LAG Frankopan namjenjeno 6.000,00 eura.

Za kapitalni projekt Ulaganje u razvoj poduzetničke zone osigurano je ukupno 185.000,00 eura. Od toga se 160.000,00 eura planira utrošiti za naknadu za izdvajanje šuma i šumskog zemljišta u svrhu proširenja poduzetničke zone. Grad Ogulin je, podsjećamo, u postupku darovanja zemljišta od strane Republike Hrvatske za potrebe proširenja poduzetničke zone, za što će morati platiti naknadu za izdvojeno zemljište iz gospodarske osnove javnog šumo posjednika (Hrvatske šume d.o.o.). Preostali iznos od 25.000,00 eura osiguran je za izradu projektne dokumentacije.