Aktualno OG sada Ogulin

Miku Kolića naslijedio Ivica Sudarić

Sinoć je u domu DVD Ribarići održana izborno izvještajna Skupština Hrvatskog časničkog zbora. Nakon izbora radnih tijala, izvješće o radu podnio je dosadašnji predsjednik Miko Kolić, koji nakon 15 godina više nije predsjednik. Naslijedio ga je  Ivica Sudarić. Izabran je i novi Sud časti, te Nadzorni odbor.

Podneseno je i izvješće o blagajničkom poslovanju, te je donesen plan rada za buduće razdoblje.

Uime grada Ogulina skupu je nazočio zamjenik gradonačelnika Daniel Vukelja.