Aktualno OG sada Ogulin

Krenuli radovi asfaltiranja u Kučinićima

Započeli su asfalterski radovi na autobusnom stajalištu u Kučinićima. Danas se izvodi nosivi sloj asfalta, a završni habajući sloj će se izvoditi kad temperatura bude viša i kad ne bude padalina. Nakon habajućeg sloja izvodit će se horizontalna i vertikalna signalizacija, te će se postaviti nadstrešnica za putnike i klupa. Investitor je Grad Ogulin, a radove izvodi tvrtka Arkada u okviru ugovora za investicijsko održavanje gradskih cesta potpisanog s Gradom Ogulinom.

Započeli su radovi i na dovršetku županijske ceste oznake 3219 koja prolazi kroz Kučiniće prema Salopek selu i Sabljak selu. Investitor ovih radova je Županijska uprava za ceste Karlovac, a radove izvode Ceste Karlovac.

Sukladno dogovoru Grada Ogulina sa Županijskom upravom za ceste Karlovac radove proširenja ove prometnice financirao je Grad Ogulin, a asfalterske radove financira Županijska uprava za ceste, u čijoj je nadležnosti ova prometnica. Trenutno su u tijeku pripremni radovi za asfaltiranje, uklanjanje nepotrebnih rubnjaka i priprema podloge, nakon čega će se izvoditi nosivi i habajući sloj asfalta.