Aktualno OG sada Ogulin

Četvrta sezona plesnog studija i programa “Svi plešemo”

Pučko otvoreno učilište Ogulin poziva sve zainteresirane na prijavu na audiciju za člana Plesnog studija POU Ogulin. Voditelji studija su educirani stručni suradnici Katarina Čavala i Toni Čavala iz Alegria – centra za ples i rekreaciju.

TERMIN: subotom od 15:00 do 17:00 sati.
Sudjelovanje u projektu je besplatno.
AUDICIJA: Audicija za nove članove će se održati 21.1.2022. godine u 15:00 sati. Svi prijavljeni trebaju pripremiti solo točku u trajanju od 90 sekundi na glazbu po izboru.

SVI PLEŠEMO
U sklopu Plesnog studija POU Ogulin nastavlja se i plesni program Svi plešemo namijenjen osobama s invaliditetom. Jer invaliditet nije zapreka za ples, invaliditet nije ograničenje. Invaliditet nas potiče na kreativnost da ono što izgleda kao prepreka ili nemogućnost za ples u smislu vještine pokreta postane poticaj za istraživanje u kojem uvijek nastane nešto zanimljivo, originalno i novo, a sve u skladu s mogućnostima. Voditelji programa su također educirani stručni suradnici Katarina Čavala i Toni Čavala. Plesni program namijenjen osobama s invaliditetom.
TERMIN: subotom od 17:00 do 18:00 sati.
Program je besplatan za sve sudionike.