Aktualno OG sada Ogulin

Za održavanje komunalne infrastrukture osigurano 1.600.000,00 eura

Tijekom ove godine Grad Ogulin planira utrošiti 1.600.000,00 eura za Program održavanja komunalne infrastrukture, kojim se osigurava održavanje komunalne infrastrukture u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Program se provodi kroz aktivnosti održavanja čistoće javno prometnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje sustava javne rasvjete te ostala tekuća održavanja javnih površina.

Aktivnost održavanja čistoće javno prometnih površina, koje čini održavanje sustava za odvodnju oborinskih voda, strojno i ručno čišćenje javnih površina te održavanje zelenih površina provodi trgovačko društvo Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.. Za ovu svrhu u proračunu je osigurano 190.000,00 eura.
Za održavanje nerazvrstanih cesta osigurano je 640.000,00 eura, a tu spadaju i troškovi obavljanja poslova zimske službe.

Za troškove održavanja sustava javne rasvjete Grad Ogulin iz svog proračuna planira izdvojiti 725.000,00 eura. Aktivnost javne rasvjete uključuje i troškove kićenja te raskićavanja za božićne blagdane, u ukupnom iznosu od 85.000,00 eura, trošak utrošene električne energije u iznosu od 400.000,00 eura, te naknadu za energetsku uslugu u iznosu od 240.000,00 eura. Ovako visok planirani trošak utrošene električne energije u odnosu na prethodnu godinu posljedica je enormno visokog porasta cijene tog energenta, unatoč prelasku na led rasvjetu koji će dugoročno, kad se tržište energenata stabilizira, rezultirati značajnim smanjenjem ukupnih izdvajanja za javnu rasvjetu.

Obzirom na veličinu i rasprostranjenost cjelokupnog komunalnog sustava na području grada Ogulina, za podmirenje troškova raznih komunalnih usluga koje nisu obuhvaćene provedbom ranije pobrojanih aktivnosti u proračunu je osigurano još 45.000,00 eura. U navedenom iznosu planiran je i trošak popravka te održavanja sustava za zalijevanje u gradskom parku.