Aktualno OG sada Ogulin

Za Program javnih potreba u sportu u 2023.g. Grad Ogulin će izdvojiti 630.500,00 eura

Ukupno 630.500,00 eura tijekom ove kalendarske godine Grad Ogulin planira uložiti u Program javnih potreba u sportu. Program obuhvaća aktivnosti usmjerene na poticanje i promicanje sporta s posebnim naglaskom na djecu i mlade, djelovanje sportskih udruga u okviru Športske zajednice Grada Ogulina te sportsko-rekreacijske aktivnosti građana.

Za redovnu djelatnost Športske zajednice Grada Ogulina osiguran je iznos od 130.000,00 eura, a za donacije sportskim klubovima u sustavu natjecanja planirana su sredstva u iznosu od 120.000,00 eura. Za sportske klubove rekreativnog karaktera osiguran je iznos od 4.000,00 eura, a za rad školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola, putem kojih se organiziraju izvannastavne školske aktivnosti učenika, iznos od 3.500,00 eura. S ciljem podizanja razine sportske ponude grada Ogulina za organizaciju raznih sportskih manifestacija osigurana su sredstva u iznosu od 3.000,00 eura, a za uređenje i obnovu sportskih igrališta iznos od 10.000,00 eura.

Uređenje svlačionica u gradskoj sportskoj dvorani je kapitalni projekt uređenja 4 devastirane i zastarjele svlačionice u Gradskoj sportskoj dvorani, pored Prve osnovne škole Ogulin, za čiju je provedbu u ovoj godini osiguran iznos od 160.000,00 eura. Projektom je predviđena građevinska preinaka svlačionica te prilagodba prema čistom i nečistom hodniku. Potrebno je zamijeniti sve postojeće instalacije vode i odvodnje, kao i elektro i termotehničke instalacije te nakon postave nove keramike dobaviti novu sanitariju i opremu.

200.000,00 eura osigurano je za postavljanje umjetne trave na pomoćnom igralištu NK Ogulina. Radi se o kapitalnom projektu saniranja i uređenja pomoćnog igrališta NK Ogulina. Ukupna vrijednost projekta inače iznosi 400.000,00 eura, od čega Grad Ogulin sufinancira 30%, a Hrvatski nogometni savez 70%.