Aktualno OG sada Ogulin

Blanka Poljak Franjković izabrana za predsjednicu Kulturnog vijeća Grada Ogulina

Formirano je Kulturno vijeće grada Ogulina. Podsjećamo, Gradsko vijeće Grada Ogulina, na sjednici održanoj 8. prosinca 2022. godine, donijelo je Odluku o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Ogulina. Vijeće je osnovano radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje, a posebno radi predlaganja i stručnog vrednovanja programa i projekata javnih potreba u kulturi od interesa za Grad Ogulin, za koja se sredstva osiguravaju u gradskom proračunu. Zatim je uslijedila objava Javnog poziva za podnošenje pisanih i obrazloženih prijedloga kandidata za članove ovog Vijeća.

Vodeći računa o stručnosti i području djelovanja predloženih kandidata, gradonačelnik Dalibor Domitrović je nedavno imenovao predsjednika i članove Vijeća. Kulturno vijeće broji ukupno 5 članova, a dužnost predsjednice naredne 4 godine obnašat će ravnateljica ogulinskog Pučkog otvorenog učilišta Blanka Poljak Franjković. Preostali članovi Kulturnog vijeća su: Anita Brozović Šolaić, Tihana Turković, Ana Krznarić i Danko Gerić.

Kako doznajemo iz gradske uprave, trenutno je u tijeku izrada temeljnih akata koji su neophodni za rad Kulturnog vijeća. Zadaća Vijeća je da kontinuirano prati i razmatra stanje u području kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, daje prijedloge za poticanje njihovog razvitka i unapređivanja, predlaže ciljeve kulturne politike i mjere za njihovo provođenje te daje stručna mišljenja.