Aktualno OG sada Ogulin

“Što ima lima?“ u Obrtničkoj i tehničkoj školi Ogulin

U Obrtničkoj i tehničkoj školi Ogulin održan prvi okrugli stol platforme „Što ima lima?“.
Edukacija učitelja i profesora, kao važnih osoba u ranom prepoznavanju psihičkih smetnji kod djece, izuzetno je bitna. Psiholozi Ivan Sušanj i Ines Galetić na Okruglom stolu podijelili su korisne informacije o najčešćim poremećajima i psihičkim smetnjama kod djece školske dobi, o tome kako ih prepoznati i koje korake poduzeti jednom kada se poremećaji uoče. (foto: OiTŠ Ogulin)