Aktualno PROMO

POU Ogulin – poziv za ponude predavača

Pučko otvoreno učilište Ogulin objavilo je poziv za ponude predavača i to:

1. PROGRAM OBRAZOVANJA ZA STJECANJE DJELOMIČNE KVALIFIKACIJE ASISTENT ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA / ASISTENTICA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
Kvalifikacije nastavnika koji sudjeluju u realizaciji modula: Osnove EU fondova i Osnove projektnog upravljanja
– Vođeni proces učenja i poučavanja – najmanje razina 7.1 HKO-a (300 ECTS) odgovarajućeg profila.
– Učenje temeljeno na radu – najmanje razina 4.2 HKO-a s minimalnim iskustvom rada na projektima 5 godina.
– Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem.
Kvalifikacije nastavnika koji sudjeluju u realizaciji modula: Osnove javne nabave
– Vođeni proces učenja i poučavanja – najmanje razina 7.1 HKO-a (300 ECTS) odgovarajućeg profila.
– Učenje temeljeno na radu – najmanje razina 7.1 HKO-a s minimalnim iskustvom rada na poslovima javne nabave 2 godine
– Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem.

2. PROGRAM OBRAZOVANJA ZA STJECANJE DJELOMIČNE KVALIFIKACIJE KNJIGOVOĐA / KNJIGOVOTKINJA
Kvalifikacije nastavnika koji sudjeluju u realizaciji modula: Uvod u računovodstvo, Imovina i obveze, Rashodi, prihodi i financijski rezultat, Knjigovodstvo na računalu
– Vođeni proces učenja i poučavanja – najmanje razina 7.1 HKO-a (300 ECTS) odgovarajućeg profila.
– Učenje temeljeno na radu – najmanje razina 4.2 HKO-a s minimalnim iskustvom rada od 5 godina na računovodstvenim poslovima.
– Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem.

3. PROGRAM OBRAZOVANJA ZA STJECANJE MIKROKVALIFIKACIJE INTERNETSKI MARKETING I BRENDIRANJE
Kvalifikacije nastavnika koji sudjeluju u realizaciji modula: Marketinška komunikacija u online poslovanju, Internetska marketinška kampanja u svrhu promocije i brendiranja
– Najmanje razina 7.1 HKO-a (300 ECTS) odgovarajućeg profila.
– Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem.

4. PROGRAM OBRAZOVANJA ZA STJECANJE MIKROKVALIFIKACIJE KLASIČNE I KOREKTIVNE TEHNIKE ŠMINKANJA
Kvalifikacije nastavnika koji sudjeluju u realizaciji modula: Tehnike šminkanja
– Strukovna kvalifikacija stečena završetkom srednjoškolskog obrazovanja, minimalno razina 4.1 prema HKO uz položeni majstorski ispit, strukovni učitelj kozmetičar s najmanje 5 godina radnog staža u struci, vizažist s najmanje 5 godina radnog staža u struci te potrebne pedagoške kompetencije.

5. PROGRAM OBRAZOVANJA ZA STJECANJE MIKROKVALIFIKACIJE PRANJE I ODRŽAVANJE ODJEĆE, RUBLJA I STOLNOG RUBLJA U SMJEŠTAJNOM OBJEKTU
Kvalifikacije nastavnika koji sudjeluju u realizaciji modula: Pranje i održavanja odjeće, rublja i stolnog rublja u smještajnom objektu
– Najmanje razina 4.1 HKO-a (trogodišnje srednjoškolsko strukovno obrazovanje) poželjno ugostiteljskog ili hotelijersko-turističkog usmjerenja; minimalno tri godine radnog staža u struci

6. PROGRAM OBRAZOVANJA ZA STJECANJE MIKROKVALIFIKACIJE RUKOVANJE RUČNOM MEHANIZACIJOM U LOGISTIČKOM SKLADIŠTU
Kvalifikacije nastavnika koji sudjeluju u realizaciji modula: Rukovanje skladišnom opremom i transportnom mehanizacijom
– Najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila. Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvariti neformalnim i informalnim učenjem.

7. PROGRAM OBRAZOVANJA ZA STJECANJE MIKROKVALIFIKACIJE RUKOVANJE VILIČAROM U SKLADIŠNOM PROSTORU

Kvalifikacije nastavnika koji sudjeluju u realizaciji modula: Rukovanje viličarom u skladišnom prostoru
– Najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila. Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvariti neformalnim i informalnim učenjem.

8. PROGRAM OBRAZOVANJA ZA STJECANJE DJELOMIČNE KVALIFIKACIJE RUKOVATELJ/ RUKOVATELJICA TRAČNIM PILAMA U PRIMARNOJ OBRADI DRVA
Kvalifikacije nastavnika koji sudjeluju u realizaciji modula: Ekologija i sigurnost na radu, Materijali u primarnoj obradi drva, Poslovna komunikacija, Tračne pile u primarnoj obradi drva
– Najmanje razina HKO-a 7.1 (diplomski sveučilišni studij, diplomski stručni studij) odgovarajućeg profila – područje drvne tehnologije s licencom zaštite na radu ili razina HKO-a 7.1 odgovarajućeg profila područje sigurnosti/zaštite na radu

Ponude sa životopisom, preslikom osobne iskaznice, dokaza o stjecanju stručne spreme i dokazom o radnom stažu treba poslati ili dostaviti osobno na adresu Pučko otvoreno učilište Ogulin, Trg Petra Stipetića 1, Ogulin ili putem elektronske pošte na adresu [email protected] od 16. do 23. ožujka 2023. godine. U ponudi treba naznačiti za koji program se ista dostavlja.