Aktualno OG sada Ogulin

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u 2023. godini

Na temelju Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Ogulina za 2023.godinu objavljen je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u 2023. godini.

Potpore male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju dodjeljuju se sukladno Uredbi Komisije EU te Programu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području grada Ogulina za 2023. godinu.
Potpore po ovom Pozivu će se dodjeljivati poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda.
Ukupan iznos potpora male vrijednosti koji se dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 20.000,00 Eura tijekom razdoblja od tri fiskalne godine te se ta granica primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore.
Podnositelj zahtijeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini na propisanom obrascu, koji je sastavni dio ovog Javnog Poziva.

Potpore se dodjeljuju kao bespovratna sredstva sukladno Proračunu Grada Ogulina za 2023. Aktivnost:100002 Sustav potpora u poljoprivredi. Korisnici potpora mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, sa sjedištem i poljoprivrednom proizvodnjom (poljoprivredno zemljište, objekti, trajni nasadi i sl.) na području Grada Ogulina, a koja zadovoljavaju kriterije propisane za pojedine mjere. Prijava na natječaj podnosi se elektroničkim putem kroz SOM sustav. Uz prijavu podnositelj prijave prilaže odgovarajuću dokumentaciju određenu ovim Javnim Pozivom.
Unošenje zahtjeva dozvoljeno je od 01.06.2023. , a krajnji rok prijava je 15.07.2023. godine.

Sve potrebne informacije možete pronaći na službenim stranicama Grada Ogulina.