Aktualno OG sada Ogulin

Novi pokušaj prodaje automobila

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva Grada Ogulina po 3. je put ponovilo javni poziv za prodaju rabljenog službenog vozila, marke Volkswagen Passat iz 2003. godine. Početna kupoprodajna cijena još je niža, pa tako sada, po ovom javnom pozivu, iznosi 800,00 eura.

Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe. Krajnji rok za dostavu ponuda je 18. travnja do 10.00 sati. Ponude se mogu predati neposredno u Gradskoj upravi II kat, soba 36. ili preporučenom poštom na adresu Grad Ogulin, B. Frankopana 11, Ogulin.
Sve potrebne informacije i podaci navedeni su u javnom pozivu, koji je objavljen na službenoj web stranici Grada Ogulina.