Aktualno PROMO

U Obrtničkoj i tehničkoj školi Ogulin otvaraju se mogućnosti učenja elektrotehnike i računalstva po najvišim standardima

Zanimanja iz sektora elektrotehnike i računarstva danas su traženija no ikad. Škola koja nudi ta zanimanja, Obrtnička i tehnička škola Ogulin, partnerska je škola u provedbi EU projekta “KaRijERA i JA” kojeg provodi Tehnička škola Karlovac, a u okviru kojeg se moderniziraju zanimanja iz navedenog sektora. Cilj modernizacije je da učenici i odrasli polaznici strukovnog obrazovanja postanu što kompetentniji i stručniji, te tako bolje odgovore na potrebe poslodavaca.

Na taj način će učenici koji u Obrtničkoj i tehničkoj školi Ogulin budu upisivali smjerove za elektrotehničara, elektroinstalatera, elektromehaničara, tehničara za mehatroniku, tehničara za elektroenergetiku, elektroničara, telekomunikacijskog montera ili autoelektričara, tijekom školovanja dobiti moći modernizirana znanja koja će moći primjenjivati i u praktičnoj nastavi.

U sklopu projekta otvaraju se mogućnosti i za učenike partnerske Obrtničke i tehničke škole Ogulin kroz korištenje nove, modernizirane opreme i kabineta kako bi usavršili svoja praktična znanja i iskustva kroz programe koji se moderniziraju.

Na ovaj način učenici Obrtničke i tehničke škole Ogulin će imati mogućnost i za studijska putovanja, posjete proizvodnim pogonima i rad na projektima kako bi i iz prve ruke vidjeli i osjetili struku za koju se školuju i tako postali konkurentniji na tržištu rada.

Osuvremenjeno strukovno obrazovanje daje bolje prilike za brzo zaposlenje, nastavak obrazovanja i cjeloživotno učenje.

Više informacija o projektu i upisima saznaj na mrežnoj stranici KaRijERA i JA te na Tehnička škola Karlovac i Obrtnička i tehnička škola Ogulin.

*Sadržaj publikacije / emitiranog materijala isključiva je odgovornost Tehničke škole Karlovac. Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Za više informacija o EU fondovima www.strukturnifondovi.hr.