Aktualno Kolumne Moja mirovina

O nejednakosti u pravima iz mirovinskog osiguranja

Prethodna objava imala je relativno dosta čitatelja.

Naime, bilo je dosta mlađih članova obitelji koji su svojim starijim članovima obitelji pročitali ili isprintali sadržaj objave, posebno o pitanju ostvarivanja prava na obiteljsku mirovinu. A kad smo kod obiteljskih mirovina upozoravamo potencijalne korisnike dijela obiteljske mirovine, od 27% mirovine pokojnog bračnog druga, da će pravo na dio obiteljske mirovine po zahtjevima koji se podnesu do 31.12.2023.godine ostvariti od 1.siječnja 2023.godine. Na tu činjenicu nismo u prethodnoj objavi upozorili potencijalne korisnike toga prava. Kod toga opet upozoravamo: da bi se moglo ostvariti pravo na dio obiteljske mirovine pokojnog bračnog druga , mora se prethodno ostvariti pravo na tu obiteljsku mirovinu.

Kao i kod svih situacija kod kojih se ne može ostvariti neko od prava iz mirovinskog osiguranja , oni koje pravo na dio obiteljske mirovine ne mogu ostvariti zbog visine osobne mirovine , kao i oni koji mogu ostvariti samo dio od 27% mirovine, do cenzusa od 80 aktualnih vrijednosti mirovine, (sada još 81,82 kune ili 10,86 E), glasno prosvjeduju tvrdeći da su zakinuti u svojim pravima. No, za sada tu nema pomoći.

Ali kad su u pitanju nejednakosti u pravima, odnosno kako se češće kaže-diskriminacija ,oduvijek, pa i sada se događa.

Zakonom o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju od 1.1.2019.godine roditelju, majci ili posvojiteljici djece priznaje se kod ostvarivanja prava na mirovinu 6 mjeseci dodanog staža po djetetu i ta se mjera ,kolokvijalno, naziva „demografskom mjerom”. Bitno je naglasiti da se takav dodani staž korisniku mirovine uračunava u ukupni mirovinski staž nakon ispunjavanja uvjeta staža za mirovinu. Dakle, dodani staž priznaje se i za djecu koja su nakon rođenja umrla, neovisno u kojoj dobi.

Dakle, sve one majke ili posvojiteljice djece koje su pravo na osobnu mirovinu ostvarile prije 1.1.2019.godine ne mogu ostvariti pravo na dodani staž, i , evidentno je da su u neravnopravnom položaju prema onima koje su pravo na mirovinu ostvarile iza 1.1.2019.godine. No, ima pomoći za one korisnice koje su nakon umirovljenja ostvarile 12 mjeseci staža osiguranja i na taj način došle u situaciju da mogu tražiti novi izračun mirovine. Takvi slučajevi mogu ostvariti pravo na dodani staž, a ,eventualno, i pravo na novu vrstu mirovine ako su zadovoljile novi uvjet za mirovinu. Uz zahtjev treba priložiti rodne listove za djecu.

Prigovora o diskriminaciji zakonskih odredbi ima još. Tako, npr. pisac ovog članka starosnu mirovinu ostvario je 2012.godine, s 65 godina života i preko 42 godine staža i tada nije mogao ostvariti pravo na starosnu mirovinu zbog dugogodišnjeg osiguranika, jer nije postojalo to pravo, a iza toga moglo se ostvariti pravo na starosnu mirovinu zbog dugogodišnjeg osiguranika, s 60 godina života i 41 godinom staža osiguranja, a za sve mjesece dobi iznad 60 godina mogao se ostvariti bonus polaznog faktora od 0,15% po mjesecu. Tada se taj bonus mogao ostvariti samo je radni odnos prekinut minimalno 1 dan prije 65.-tog rođendana, a ukupni bonus je mogao iznositi 8,85%(59 mjeseci X 0,15%), a sada je na snazi odredba da se radni odnos ne treba prekinuti minimalno 1 dan prije 65.-tog rođendana i ostvaruje se bonus polaznog faktora od 9%. Dakle, oni koji su uvjete imali kada nije na snazi bila odredba o bonusu ne mogu , za sada, nikada ostvariti to pravo i izjednačiti se sa sadašnjim korisnicima mirovine zbog dugogodišnjeg osiguranika.

Nadalje, pripadnici profesionalne vojske i policijski službenici i ostali koji mirovinu ostvaruju po povlaštenom zakonu, mogu od 2021.godine ostvariti pravo na starosnu mirovinu, i pravo na mirovinu po odredbama Zakona o pravima hrv. branitelja iz Domovinskog rata, ukoliko je za njih to povoljnije, a stari korisnici ne mogu ostvariti takvo pravo. No, takvo pravo mogli bi ostvariti ukoliko bi kao korisnici mirovine ostvarili 12 mjeseci staža osiguranja i u međuvremenu se uklopili u odredbe Zakona o uvjetima za drugu vrstu mirovine.
Ista situacija je s umirovljenim pripadnicima Ministarstva obrane koji su mirovinu ostvarili po čl. 6.a. Zakona. Oni su korisnici invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad, bez pregleda kod invalidske komisije, kao neperspektivan kadar hrv. vojske, i kako stvari sada stoje nema izgleda da ikada ostvare povoljnije pravo na mirovinu, iako imaju veliki broj dana u borbenom sektoru u Domovinskom ratu. I za njih postoji eventualni izlaz iz te situacije ako bi ostvarili 12 mjeseci staža osiguranja i uklopili se u odredbe Zakona o uvjetima za drugu vrstu mirovine. Naime, takvi korisnici mogu raditi i puno radno vrijeme i primati dio invalidske mirovine, no, po mirovinskom faktoru ovisno kada su ostvarili to pravo.

Oduvijek se raspravlja o tzv. starim i novim korisnicima mirovina i razlikama u obimu prava, o pravdama i nepravdama kod ostvarivanja prava, i nisam siguran da će se ikada pronaći način da svi koji su uplaćivali doprinose budu izjednačeni u pravima, a isto tako oni koji nisu pravo ostvarili po Zakonu o mirovinskom osiguranju, nego po Zakonu mirovinskom osiguranju pripadnika Min. obrane, policije, vatrogastva itd. ili Zakonu o hrv. braniteljima iz Domovinskog rata.

Da se ipak ide prema pravdi ,dogodilo se ovih dana kada je preko 20.000 tisuća korisnika mirovina ostvarilo pravo na najnižu mirovinu, jer je njihova mirovina bila niža od te najniže. A najniža mirovina je umnožak cijelih godina mirovinskog staža , aktualne vrijednosti mirovine i polaznog i mirovinskog faktora, ovisi koja vrsta mirovine je ostvarena.

Također, korisnicima tzv. povlaštenih mirovina od 1.7.2023.godine bit će ukinuto 5% smanjenja mirovina, a od 1.1.2024.godine još dodatnih 5% i ubuduće povlaštene mirovine neće biti sankcionirane s 10%, ali ostaje smanjenje po čl. 9.a Zakona (8%,12%,16% i 20%). S obzirom da se mirovine isplaćuju unatrag ovi korisnici mirovina povećanje će osjetiti u kolovozu uz isplatu mirovine za srpanj 2023.godine.

Stari, uvjetno rečeno oštećeni umirovljenici, očekuju prijedloge političkih stranaka u cilju eliminiranja nemogućnosti izjednačavanja u pravima starih i novijih korisnika mirovina, a branitelji bi to mogli očekivati od svojih udruga. Pratit ćemo aktivnosti .

Još nema obavijesti o postotku usklađivanja mirovina od 1.srpnja 2023.godine, a iz umirovljeničkih udruga najavljuju oko 8%.

Za efikasnije informiranje sadašnjih i budućih korisnika mirovine predlažemo da svoja pitanja upute prema OGportalu na koja ćemo vrlo rado odgovoriti.

Piše Momir Jakšić Momo

Sadržaj je sufinanciran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.