Aktualno Kolumne Moja mirovina

Aktualna vrijednost mirovine i usklađivanje mirovina

Evo, konačno je objavljen postotak usklađivanja mirovina od 1.srpnja 2023.godine, a iznosi 8,42%, što su uredno objavili svi tiskani i elektronički mediji.

Tako, aktualna vrijednost mirovine (dalje:AVM) od 1.7.2023.g.iznosi 11,77 E ili 88,68 kn, jer je to povećanje dosadašnje AVM od 10.86 E ili 81,82 kn, za 8,42%.Iznose u kunama iskazujemo jer je mnogima, još uvijek, lakše se snaći u izračunima.

Postoji i druga AVM,koja također vrijedi od 1.7.2023.godine, u iznosu od 12,13 E ili 91,79 kn, što iznosi 3% više od „normalne” vrijednosti AVM. Tako povećana AVM od 3% primjenjuje se od 1.siječnja 2023.godine, a odnosi se na najniže mirovine određene po odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju (ZOMO-u).

Aktualna vrijednost mirovine je, prevedeno, vrijednost jedne (1) godine staža i sastavni je dio formule za izračun svih vrsta mirovina.

Radi eventualne pouke, navodimo da će, za one koji unaprijed znaju da će im mirovina zbog niskih plaća biti niska, zapravo biti jednostavno da sami unaprijed izračunaju koliko će im iznositi mirovina.
Tako muškarac s 65 godina života i 15 godina staža , a bez 15 godina staža ne može se ostvariti pravo na starosnu mirovinu, ostvaruje najnižu mirovinu u iznosu od 181,95 E ili 1.370,90 kn (15 x 12,13E ili 91,39kn=181,95 E ili 1.370,9o kn). Obveznom iznosu od 15 godina staža dodaje se staž od po 6 mjeseci za djecu rođenu ili posvojenu.
Isti izračun vrijedi i za prijevremene mirovine kod kojih se primjenjuje penalizacija polaznog faktora od 0,20% mjesečno za dob nižu od 65 godina i minimalno 35 godina staža za muškarce i 63 godine i 3 mjeseca i 33 godine i 3 mjeseca staža za žene u 2023.godini.
Nadalje, sve to vrijedi i za starosnu mirovinu zbog dugogodišnjeg osiguranika: 60 godina života i 41 godina staža osiguranja, jedna i za muškarce i žene, samo ta mirovina nema penalizacije.
O još nekim detaljima pisat ćemo u nekom od sljedećih nastavaka.

  • Oporezivanje mirovina

Zbog, relativno, viših postotaka usklađivanja mirovina sve veći broj korisnika mirovina dolaze u škare oporezivanja mirovina, a oporezive su mirovine iznad 530,89 E, odnosno 4.000,00 kn, a to je osobna olakšica, s 12% poreza i od toga poreza 5% je prirez( u Ogulinu). Oni koji imaju kao poreznu olakšicu nekog od člana obitelji trebaju u Poreznoj upravi urediti poreznu karticu. Ima inicijativa da se osobna olakšica povisi, jer kad je evidentna činjenica da je prosječna bruto plaća u Hrvatskoj cca 1.562,00E, a neto plaća cca 1.130,00 E, onda je običnom prosječnom korisniku mirovine od 530,00 E nelogično da plaća porez.

  • Mogućnosti isplate mirovina preko opunomoćenika

Ukazat ću na još jedan problem naših umirovljenika koji su lošijeg zdravstvenog stanja, a koji nisu „na vrijeme” osigurali isplatu u gotovini putem poštara. Naime, više nitko ne može osigurati primanje mirovine u gotovini putem poštara na kućni prag, ako kod izmjene postupka isplate nije bio u takvoj isplati. Ne vrijedi prilagati potvrde liječnika o teškoj bolesti u smislu nepokretnosti ili slično, već se sve isplate mirovina moraju vršiti preko tekućih računa poslovnih banaka,a korisnici mogu u bankama dati punomoć nekome da podiže njihovu mirovinu. Mnogi nemaju ni bliže rodbine i za mnoge može biti rizično hoće li pronaći osobu od povjerenja za takve transakcije. Također je bitno naglasiti da se punomoć za primanje mirovine više ne može dati službi mirovinskog osiguranja kao isplatitelju mirovine.

  • Ugovori o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju

Zbog takvih situacija kad su korisnici mirovina u lošem zdravstvenom stanju i kada trebaju pomoć drugih osoba česti su slučajevi sklapanja ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju.
Kod potrebe sklapanja ugovora o uzdržavanju upozoravamo korisnike mirovina da imaju naumu da po ugovoru o dosmrtnom uzdržavanju i prije njihove smrti davatelj uzdržavanja može na svoje ime prepisati njihove nekretnine, ukoliko su i one obuhvaćene ugovorom, a da po ugovoru o doživotnom uzdržavanju takve transakcije izmjene titulara vlasnika mogu se obaviti nakon smrti primatelja uzdržavanja.
Iz tiskanih i pisanih medija svakodnevno doznajemo za slučajeve i epiloge ugovora o dosmrtnom uzdržavanju gdje ljudi nakon potpisa ugovora doslovce postaju beskućnici. Ne želimo širiti paniku, ali predlažemo svima koji imaju ili će imati potrebu za sklapanje takvih ugovora, a posebno se tu radi o starim i bolesnim korisnicima mirovina , da vode računa o tim činjenicama, tj. da budu oprezni .
Iako ovo nije vezano za prava iz mirovinskog osiguranja, smatrali smo da može nekom korisniku mirovine poslužiti kao dobar savjet, a o skrbništvu i varijacijama pomoći nemoćnima i bolesnima osvrnut ćemo se u jednom od sljedećih nastavaka.

Piše Momir Jakšić Momo

Sadržaj je sufinanciran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.