Aktualno PROMO

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Karlovac – ponuda za osnivanje prava služnosti na zemljištu

Javni oglas – ponuda za osnivanje prava služnosti na zemljištu

Temeljem članka 30. i članka 32.Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (Narodne Novine broj 74/14, 69/17, 98/19) HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Karlovac, objavljuje:

JAVNI OGLAS – PONUDA ZA OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI NA ZEMLJIŠTU
kojim poziva vlasnike/suvlasnike na sporazumno rješavanje imovinskopravnih odnosa ustanovljenja stvarne služnosti radi izgradnje i održavanja elektroenergetskog objekta 35 KV kabel TS 110/35 kV Oštarije – RS 35 kV Bjelin – TS 35/10 kV Ogulin i 10(20) kV kabel TS distributivni centar – TS 35/10 kV Ogulin, na nekretninama:

u k.o. OGULIN:

k.č.br. 2432, zk.ul.br.35, koja je identična k.č.br.1327, upisana u p.l.br.473, k.č.br.1328, upisana u p.l.br.473 i k.č.br.1329, upisana u p.l.br.473;
k.č.br. 3990/4, zk.ul. ne postoji, koja je identična dijelu k.č.br.1330, upisana u p.l.br.1799;
k.č.br. 3372 (dio), zk.ul. ne postoji, koja je u predmetnom dijelu identična dijelu k.č.br.1330, upisana u p.l.br.1799, k.č.br.1336/1, upisana u p.l.br.6074 i dijelu k.č.br.1370, upisana u p.l.br.477;
k.č.br. 3373 (dio), zk.ul.br.1099, koja je u predmetnom dijelu identična k.č.br.1370, upisana u p.l.br.477;
k.č.br.3483 (dio), zk.ul.br.1960, koja je u predmetnom dijelu identična k.č.br.1440, upisana u p.l.br.4385;
k.č.br.3479/1 (dio), zk.ul.br.4903, koja je u predmetnom dijelu identična k.č.br.1448, upisana u p.l.br.4009;
k.č.br. 3476/1, zk.ul.br.4778, koja je identična dijelu k.č.br.1451, upisana u p.l.br.3258 i dijelu k.č.br.1452, upisana u p.l.br.564;
k.č.br. 3476/2, zk.ul.br.5878, koja je identična dijelu k.č.br.1451, upisana u p.l.br.3258;
k.č.br. 3478, zk.ul.br.8243, koja je identična dijelu k.č.br.1451, upisana u p.l.br.3258;
k.č.br. 3474, zk.ul.br.6563, koja je identična dijelu k.č.br.1452, upisana u p.l.br.564;
k.č.br. 3536/1 (dio), zk.ul. ne postoji, koja je u predmetnom dijelu identična k.č.br.1453, upisana u p.l.br.552, dijelu k.č.br.1759, upisana u p.l.br.558, k.č.br.1763, upisana u p.l.br.1063, k.č.br.1771, upisana u p.l.br.448 i dijelu k.č.br.1789, upisana u p.l.br.3532;
k.č.br.3560, zk.ul.br.3657, koja je identična k.č.br.1641, upisana u p.l.br.1810;
k.č.br.3561, zk.ul.br.355, koja je identična dijelu k.č.br.1643, upisana u p.l.br.1707;
k.č.br.3563, zk.ul.br.418, koja je identična dijelu k.č.br.1644, upisana u p.l.br.1754;
k.č.br.3562, zk.ul.br.5009, koja je identična dijelu k.č.br.1644, upisana u p.l.br.1754;
k.č.br.3572/3, zk.ul. ne postoji, koja je identična k.č.br.1645, upisana u p.l.br.1325, dijelu k.č.br.1692, upisana u p.l.br.1241, dijelu k.č.br.1693, upisana u p.l.br.1241 i k.č.br.1694, upisana u p.l.br.3178;
k.č.br. 3567, zk.ul. ne postoji, koja je identična dijelu k.č.br.1692, upisana u p.l.br.1241 i dijelu k.č.br.1693, upisana u p.l.br.1241;
k.č.br. 3536/10 (dio), zk.ul.br.6137, koja je u predmetnom dijelu identična k.č.br.1749, upisana u p.l.br.6906;
k.č.br. 3536/6, zk.ul.br.5484, koja je identična k.č.br.1754, upisana u p.l.br.69 i k.č.br. dijelu 1755/1, upisana u p.l.br.5122;
k.č.br. 3536/5, zk.ul.br.4631, koja je identična dijelu k.č.br.1755/1, upisana u p.l.br.5122 i k.č.br.1756, upisana u p.l.br.5122;
k.č.br.3536/24, zk.ul.br.6768, koja je identična k.č.br.1781, upisana u p.l.br.4096;
k.č.br. 3688/24, zk.ul.br.5593, koja je identična dijelu k.č.br.5727, upisana u p.l.br.3213;
k.č.br. 5041/41, zk.ul.br.5593, koja je identična dijelu k.č.br.5727, upisana u p.l.br.3213;
k.č.br.3688/25, zk.ul.br.4139, koja je identična k.č.br.5729, upisana u p.l.br.6125;
k.č.br.5030/1, zk.ul.br.5882, koja je identična k.č.br.5739/1, upisana u p.l.br.3267;
k.č.br.5030/14 (dio), zk.ul.br.4090, koja je u predmetnom dijelu identična k.č.br.5739/2, upisana u p.l.br.3268;
k.č.br. 5026/2 (dio), zk.ul.br.44, koja je u predmetnom dijelu identična dijelu k.č.br.5743, upisana u p.l.br.1842;
k.č.br. 5027, zk.ul.br.4158, koja je identična dijelu k.č.br.5743, upisana u p.l.br.1842;
k.č.br.5032/23, zk.ul.br.4079, koja je identična k.č.br.5803, upisana u p.l.br.179;
k.č.br. 5112/19 (dio), zk.ul.br.4148, koja je u predmetnom dijelu identična dijelu k.č.br.5874, upisana u p.l.br.1131;
k.č.br. 5113/1, zk.ul.br.1851, koja je identična dijelu k.č.br.5874, upisana u p.l.br.1131;
k.č.br. 5114, zk.ul.br.1168, koja je identična dijelu k.č.br.5874, upisana u p.l.br.1131;
k.č.br.5109/33 (dio), zk.ul.br.6709, koja je u predmetnom dijelu identična dijelu k.č.br.5938/1, upisana u p.l.br.524;
k.č.br. 5041/36 (dio), zk.ul.br.7292, koja je u predmetnom dijelu identična k.č.br.7296/3, upisana u p.l.br.3233;
k.č.br. 5041/52, zk.ul. ne postoji, koja je identična k.č.br.7296/4, upisana u p.l.br.3233;
k.č.br. 3390/1, zk.ul.br.8029, koja je identična k.č.br.1332, upisana u p.l.br.6226;

u k.o. O Š TA RI J E

k.č.br. 2402 (dio), zk.ul.br.294, koja je u predmetnom dijelu identična dijelu k.č.br.684, upisana u p.l.br.683;
k.č.br. 2405 (dio), zk.ul.br.995, koja je u predmetnom dijelu identična dijelu k.č.br.684, upisana u p.l.br.683;
k.č.br. 2406 (dio), zk.ul.br.1737, koja je u predmetnom dijelu identična dijelu k.č.br.684, upisana u p.l.br.683;
k.č.br. 2407 (dio), zk.ul.br.1737, koja je u predmetnom dijelu identična dijelu k.č.br.684, upisana u p.l.br.683;
k.č.br.2393, zk.ul.br.311, koja je identična k.č.br.722, upisana u p.l.br.440;
k.č.br.2425, zk.ul.br.995, koja je identična dijelu k.č.br.723, upisana u p.l.br.2051;
k.č.br.2426 (dio), zk.ul.br.796, koja je u predmetnom dijelu identična dijelu k.č.br.723, upisana u p.l.br.2051;
k.č.br.2427/2, zk.ul.br.1836, koja je identična k.č.br.724/1, upisana u pl.br.760;
k.č.br.2330/2 (dio), zk.ul.br.777, koja je u predmetnom dijelu identična k.č.br.791/2, upisana u p.l.br.399;
k.č.br.2331/2, zk.ul.br.462, koja je identična k.č.br. 792/2, upisana u p.l.br.15;
k.č.br.2332/2, zk.ul.br.2263, koja je identična k.č.br. 793/2, upisana u p.l.br.1841;
k.č.br. 2404, zk.ul.br.1326, koja je identična dijelu k.č.br. 795, upisana u p.l.br.1841 i dijelu k.č.br. 797, upisana u p.l.br.1841;
k.č.br. 2287, zk.ul.br.1167, koja je identična dijelu k.č.br.801, upisana u p.l.br.1841;
k.č.br. 2288, zk.ul.br.1167, koja je identična dijelu k.č.br.801, upisana u p.l.br.1841;
k.č.br. 2286/2, zk.ul.br.958, koja je identična dijelu k.č.br.802, upisana u p.l.br.1210;
k.č.br. 2519, zk.ul.br.509, koja je identična dijelu k.č.br. 914, upisana u p.l.br.143;
k.č.br. 2520, zk.ul.br.509, koja je identična dijelu k.č.br. 914, upisana u p.l.br.143;
k.č.br. 2521, zk.ul.br.509, koja je identična dijelu k.č.br. 914, upisana u p.l.br.143;
k.č.br. 2523, zk.ul.br.509, koja je identična dijelu k.č.br. 914, upisana u p.l.br.143;
k.č.br.2511, zk.ul.br.135, koja je identična k.č.br.916, upisana u p.l.br.923;
k.č.br. 174/1, zk.ul.br.507, koja je identična dijelu k.č.br.1369, upisana u p.l.br.1430;
k.č.br. 175, zk.ul.br.507, koja je identična dijelu k.č.br.1369, upisana u p.l.br.1430;
k.č.br.176, zk.ul.br.2412, koja je identična k.č.br.1370, upisana u p.l.br.1144;
k.č.br.177, zk.ul.br.323, koja je identična dijelu k.č.br.1371, upisana u p.l.br.3;
k.č.br. 169/1, zk.ul.br.105, koja je identična k.č.br.1378/1, upisana u p.l.br.105;
k.č.br.170 (dio), zk.ul. ne postoji, koja je u predmetnom dijelu identična k.č.br.1380, upisana u p.l.br.138;
k.č.br. 174/2, zk.ul.br.795, koja je identična k.č.br.1391, upisana u p.l.br.506;

u k.o. O T O K O Š TA RI J S K I :

k.č.br.48, upisana u zk.ul.br.787 (p.l.br.787);
k.č.br.49, upisana u zk.ul.br.788 (p.l.br.788);
k.č.br.50, upisana u zk.ul.br.784 (p.l.br.784);
k.č.br.51, upisana u zk.ul.br.789 (p.l.br.789);
k.č.br.52, upisana u zk.ul.br.790 (p.l.br.790);
k.č.br.87/5, upisana u zk.ul.br.1216 (p.l.br.1216);
k.č.br.87/6, upisana u zk.ul.br.1217 (p.l.br.1217);
k.č.br.87/11, upisana u zk.ul.br.1220 (p.l.br.1220).

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Karlovac, V.Mačeka 44, Karlovac, investitor je elektroenergetskog objekta 35 KV kabel TS 110/35 kV Oštarije – RS 35 kV Bjelin – TS 35/10 kV Ogulin i 10(20) kV kabel TS distributivni centar – TS 35/10 kV Ogulin, temeljem pravomoćne Lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/21-01/000015, URBROJ: 2133/1-07-02/07-21-0006 od 28.12.2021.g. izdane od strane Karlovačke županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš, Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo.
POZIVAJU SE VLASNICI/SUVLASNICI NAVEDENIH NEKRETNINA da s HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Karlovac, kao korisnikom služnosti nepotpunog izvlaštenja, zaključe ugovor o osnivanju prava služnosti u visini tržišne naknade, a sukladno nalazu i mišljenju sudskih vještaka imenovanih u Postupku osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina, pokrenutom od strane Karlovačke županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš, Odsjek za izvlaštenja, te dostavljenih svakom uknjiženom vlasniku/suvlasniku.
Rok isplate naknade radi ustanovljenja prava služnosti je 15 dana od dana sklapanja ugovora.
POZIVAJU SE UKNJIŽENI VLASNICI/SUVLASNICI DA U ROKU OD 8 DANA OD DANA OBJAVE OVE PONUDE pristupe u HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Karlovac, V.Mačeka 44, Karlovac, svakim radnim danom od 08.00 h do 14.00 h, ili se pismeno izjasne na ponudu sporazumnog rješavanja imovinskopravnih odnosa/osnivanje prava služnosti na adresu sjedišta tvrtke.
Protekom roka objave ponude, ista ima karakter da je HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Karlovac, V.Mačeka 44, Karlovac, kao korisnik služnosti nepotpunog izvlaštenja prethodno s vlasnikom nekretnine pokušao sporazumno riješiti pitanje osnivanja prava služnosti u smislu odredbe članka 32.Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade.
Ukoliko vlasnici/suvlasnici navedenih nekretnina iz ove ponude u navedenom roku ne prihvate ovu ponudu, HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Karlovac, V.Mačeka 44, Karlovac, će pokrenuti postupak nepotpunog izvlaštenja sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade.
Za sve informacije stojimo na raspolaganju putem telefona 047/661-129, 047/661-131.