Aktualno Kolumne Moja mirovina S vama kroz svaki dan

Drugi mirovinski stup-2.dio

Nakon što smo u prethodnom članku pisali općenito o 2. mirovinskom stupu, danas ćemo pokušati čitateljima objasniti konkretnije o pravima iz 2. stupa mirovinskog osiguranja, uvjetima i načinu ostvarivanja toga prava.

Kao što smo i napisali obveznici 2.mirovinskog stupa su svi osiguranici rođeni 1.siječnja 2002.godine i kasnije, koji prvi puta stječu svojstvo osiguranika u mirovinskom osiguranju, a mogli su se prijaviti i stariji od 1.1.2002.godine.

I sam sam kao zaposlenik HZMO-a sudjelovao u prezentaciji 2.mirovinskog stupa, između ostalog i u emisijama na Radio Ogulinu.

Od 1.siječnja 2019.godine omogućeno je svim osiguranicima koji su osigurani u oba mirovinska stupa da u postupku ostvarivanja prava na starosnu, prijevremenu i (uvjetno) invalidsku mirovinu odluče žele li ostvariti mirovinu samo iz 1. stupa, koji se zove generacijska solidarnost, ili iz oba obvezna mirovinska stupa, dakle uključujući i individualnu kapitaliziranju štednju.

Osiguranik osiguran u 1. i 2.mirovinskom stupu podnosi HZMO-u zahtjev za mirovinu, i prilikom predavanja zahtjeva ne treba se odmah odlučiti želi li mirovinu samo iz 1. stupa ili iz oba stupa, jer će nakon obrade njegovog zahtjeva u HZMO-u iz REGOS-a, na kućnu adresu, dobiti informativni izračun mirovine mirovinskog osiguravajućeg društva. Na osnovi toga izračuna treba donijeti odluku o izboru mirovine samo iz 1. ili iz oba stupa mirovinskog osiguranja.
Nakon potpisa u REGOS-u o izboru mirovine i izboru mirovinskog osiguravajućeg društva, HZMO uspostavlja rješenje o mirovini.
Ako je korisnik mirovine odlučio primati mirovinu samo iz 1. stupa , mirovina će se odrediti kao da je osiguranik bio osiguran samo u 1. stupu i tada će se sva sredstva s računa 2. stupa prebaciti u 1. stup, tj. u državni proračun.
No, ako će izbor biti kombinirana mirovina iz 1. i 2. stupa korisnik mirovine će od izabranog mirovinskog osiguravajućeg društva dobiti na potpis ugovor o mirovini, a iz doznačenih sredstava 2. stupa , u skladu s sklopljenim ugovorom MOD (mirovinsko osig. društvo) isplaćivat će mirovinu iz 2. stupa.

Najviše nedoumica i dilema onih koji su obveznici i uplatitelji 2. mirovinskog stupa je, eventualna, mogućnost jednokratne isplate 15% u bruto, pa onda i u neto iznosu od ukupno kapitaliziranih sredstava doznačenih MOD-u.

Naime, pravo i mogućnost isplate 15% sredstava imaju oni kojima je osnovna mirovina iz 1. stupa veća za 15% od najniže mirovine iz 1. stupa. Iz iskustva mi je poznato da je vrlo mali broj osoba moglo na jednostavan način doći do izračuna jesu li oni slučaj za isplatu 15 % ili nisu, ali na informativnom izračunu mirovine koju će dobiti iz REGOS-a (FINA-e) bit će im napisano hoće li to pravo ostvariti ili neće.

Kao što smo upućivali čitatelje informativni izračun mirovine iz 1. i 2. stupa mogu dobiti i preko sustava e-građani, a također mogu vidjeti podatak o stanju na račun 2.stupa.
Još je bitno naglasiti da oni koji ostvare pravo na jednokratnu isplatu od 15% iz 2. stupa moraju znati da će im ukupna mirovina iz 1. i 2. stupa biti umanjena jer će biti određena prema preostalog svoti sredstava. Kod jednokratne isplate od 15% obračunava se i uplaćuje porez i prirez na dohodak u skladu s Zakonom o porezu na dohodak, te se korisniku isplaćuje neto iznos.
Korisnici mirovine iz 1. stupa ostvaruju pravo na dodatak od 27%, a korisnici mirovine iz 2. stupa dodatka od 20,25%, ako što već pisali vode se rasprave da se ti dodaci izjednače.
Invalidska mirovina i 2. stup
Kod prijevremenih starosnih mirovine i starosnih mirovina sve je, otprilike, jasno oko prava iz 2. stupa, ali kod slučajeva invalidske mirovine nešto je malo drugačije.
Naime, ako kod osiguranika koji je osiguran u 2. stupu nastane potpuni gubitak radne sposobnosti, s pravom na invalidsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (ZOMO), a stariji je je od 55 godina života i duže od 10 godina osiguran u 2.mirovinskom stupu, i ako bi mu mjesečna svota invalidske mirovine iznosila više od mjesečne svote invalidske mirovine određene kao da je bio osiguran samo u 1. stupu, odredit će se osnovna mirovina. U tom slučaju sredstva s računa člana mirovinskog fonda prenijet će se putem Središnjeg registra osiguranika mirovinskom osiguravajućem društvu (MOD-u) koji izabere i moji mu osigurava trajnu mjesečnu invalidsku mirovinu prema svome programu u skladu s posebnim zakonom. Nadam se da ste ovo razumjeli!
Obiteljska mirovina i 2.stup
Ako osiguranik koji je bio osiguran u 2. stupu umre prije ostvarivanja prava na mirovinu prema ZOMO-u, a u trenutku smrti je stariji od 55 godina života i duže od 10 godina je bio osiguran u 2. stupu, te ako članovima obitelji na temelju ukupnih kapitaliziranih sredstava umrlog mjesečna svota obiteljske mirovine koja bi mu pripadala prema programu MOD-a, povećana za iznos osnovne obiteljske mirovine, iznosila više od mjesečne svote obiteljske mirovine određene kao da je bio osiguran samo u 1. stupu, odredit će se osnovna mirovina. U tom slučaju sredstva s računa člana mirovinskog fonda prenite će se putem Središnjeg registra MOD-a koji će mu osigurati trajnu mjesečnu obiteljsku mirovinu prema svom programu, u skladu s posebnim zakonom.
A sada dosta važna odredba koja zanima mnoge naše sugrađane: ako osiguranik koji je bio osiguran u 2. stupu umre, a članovi obitelji nemaju pravo na obiteljsku mirovinu prema ZOMO-u ili oni koji bi imali pravo na obiteljsku mirovinu i na dio obiteljske mirovine ,nakon 65. godine života, a neće nikada podnositi zahtjev za ta prava , jer im je njihova osobna mirovina veća od obiteljske i obiteljske uvećane da za dio od 27% ,ukupno kapitalizirana sredstva na račun umrlog osiguranika predmet su nasljeđivanja prema zakonu koji uređuje nasljeđivanje.
Ako član obitelji stekne naknadno pravo na obiteljsku mirovinu prema ZOMO-u, ili se odluči da traži obiteljsku mirovinu po odredbama ZOMO-a, obiteljska mirovina određuje se kao osnovna mirovina prema ZOMO-u.
Podnošenje zahtjeva za isplatu nasljedstva sredstava izu 2. stupa:
Zahtjev za isplatu naslijeđenih sredstava iz 2. stupa podnose se REGOS-u, Gajeva 5, 10000 Zagreb, a uz zahtjev se prilaže sljedeća dokumentacija:
-original ili ovjerena preslika pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju u kojem su navedena sredstva 2. stupa izdanog od javnog bilježnika ili suda u Rep. Hrvatskoj
-potvrda banke o IBAN konstrukciji računa nasljednika.
Na internetskim stranicama kreirana je tiskanica zahtjeva.
Objašnjenje kratica:
MOD-Mirovinsko osiguravajuće društvo
HZMO-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
REGOS- Središnji registar osiguranika
FINA-Financijska agencija
ZOHBDR-Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata
ZOMO-Zakon o mirovinskom osiguranju

Nadam se da je današnja prezentacija bila dovoljno razumljiva, a ako nije predlažem da napišete pitanja OGportalu, pa ćemo u sljedećem nastavku dati adekvatne odgovore.

Piše Momir Jakšić Momo

Sadržaj je sufinanciran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.