Aktualno OG sada Ogulin

Svečano Savjetovanje programa „Gradovi i općine – prijatelji djece“

U  Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu održano je svečano Savjetovanje programa „Gradovi i općine – prijatelji djece“ koji se u Hrvatskoj kontinuirano provodi već 23 godine. Program su pokrenule i vode dvije Udruge: Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju. Cilj „Gradova i općina-prijatelja djece“ je motivirati tijela lokalne uprave, službe, ustanove za djecu, tvrtke, roditelje i samu djecu u lokalnim zajednicama da se povežu, aktiviraju i preuzmu odgovornost kako bi se ostvarili preduvjeti za potpuno ostvarivanje prava i potreba djece priznatih Konvencijom UN-a o pravim djeteta.
Na Savjetovanju je održana panel rasprava o sudjelovanju djece u izradi, konzultacijama i donošenju dokumenta i odluka za djecu na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini, proglašene su „Naj-akcije 2023“, dodjela Povelja i Pohvala gradovima i općinama i održano je svečano proglašenje novih gradova/općina-prijatelja djece.
Uime Grada Ogulina, koji je Grad prijatelj djece još od 2007. godine, Savjetovanju su nazočile Ljiljana Kaurić, potpredsjednica Društva Naša djeca Ogulin i Gordana Puškarić, viša referentica za protokol i odnose s javnošću Grada Ogulina. Grad Ogulin i DND Ogulin i dalje nastavljaju raditi u najboljem interesu djece uz dobru međusobnu suradnju.