Aktualno Hrvatska Hrvatska i svijet

Nova isplata pomoći umirovljenicima, evo kad mogu očekivati novac

U četvrtak 28. prosinca počinje isplata jednokratnog novčanog primanja zbog ublažavanja posljedica rasta troškova života korisnicima mirovine.
U skladu s Odlukom o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života Vlade RH od 21. prosinca 2023., u ovoj isplati jednokratno novčano primanje (JNP) dobit će 791.477 korisnika mirovine, i to:

• korisnici mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj u obveznom mirovinskom osiguranju s prebivalištem u RH zatečenim u isplati mirovine za mjesec rujan 2023., ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u RH za rujan 2023. godine ne prelazi iznos od 840 eura,

• korisnici mirovine kojima se uz mirovinu ostvarenu u RH isplaćuje i mirovina iz država s kojima RH ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, i kojima ukupno mirovinsko primanje ostvareno u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu ne prelazi iznos od 840 eura, a već su dostavili dokaz o neto iznosu inozemne mirovine za mjesec rujan 2023.

• korisnici mirovine kojima se mirovina isplaćuje samo iz država s kojima RH ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili država koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti na transakcijski račun u poslovnoj banci u Republici Hrvatskoj, a već su dostavili dokaz o ukupnom mirovinskom primanju iz inozemstva isplaćenom za mjesec rujan 2023. na transakcijski račun korisnika otvoren u banci u Republici Hrvatskoj, koje ne prelazi iznos od 840 eura,

• korisnici mirovine koji su zaposleni, odnosno obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja i kojima zbroj ukupnog prihoda ostvarenog po osnovi zaposlenja odnosno obavljanja djelatnosti i mirovine za mjesec rujan 2023. ne prelazi iznos od 840 eura.
Za ovu isplatu osigurano je 75.288.440 ­­­eura iz Državnog proračuna.

• za 101.084 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu do 300 eura isplatit će se 160 eura jednokratno, i za to je osigurano 16.173.440 eura,

• za 233.632 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 300,01 do 435 eura isplatit će se 120 eura jednokratno, i za to je osigurano 28.035.840 eura,

• za 228.105 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 435,01 do 570,00 eura isplatit će se 80 eura jednokratno, i za to je osigurano 18.248.400 eura,

• za 139.796 korisnika s mirovinom od 570,01 do 700 eura jednokratno će se isplatiti 60 eura, i za to je osigurano 8.387.760 eura,

• za 88.860 korisnika mirovine koji primaju mirovinu od 700,01 do 840 eura jednokratno će se isplatiti 50 eura i za to je osigurano 4.443.000 eura.
Korisnicima koji su ostvarili ili će ostvariti mirovinu do 31. prosinca 2023. i koji su zatečeni u isplati za mjesec prosinac 2023., najkasnije na dan 15. veljače 2024., u obveznom mirovinskom osiguranju s prebivalištem u RH, kao i korisnicima s tzv. Inozemnim elementom (korisnici hrvatske mirovine kojima se isplaćuje i mirovina iz inozemstva, korisnici samo inozemne mirovine te korisnici hrvatske mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu) te korisnicima mirovine koji su zaposleni, odnosno obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja, isplata JNP-a izvršit će se u ožujku 2024. godine, i o tome će korisnici biti pravodobno informirani.

Korisnicima s inozemnim elementom, kojima ukupno mjesečno mirovinsko primanje ne prelazi iznos od 840 eura, a koji će mirovinu ostvariti do 31. prosinca 2023. obvezni su Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje do 29. veljače 2024. dostaviti dokaz o neto iznosu mirovine za mjesec prosinac 2023. ili izjavu da ne primaju inozemnu mirovinu putem online obrasca ili popunjavanjem Tiskanice za dostavu podataka o visini inozemne mirovine, koja će biti dostupna na web-stranici HZMO-a. (N1)