Aktualno OG sada Ogulin

Implementacija programa Lions quest – Vještine za adolescenciju u Karlovačkoj županiji

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Karlovačke županije, održat će se konferencija za medije u srijedu 3. siječnja 2024. godine, u prostoru Gradske knjižnice i čitaonice u Ogulinu, Ul. Bernardina Frankopana 7.

Tema konferencije bit će Implementacija programa Lions quest – Vještine za adolescenciju u Karlovačkoj županiji.

O temi će govoriti predstavnici organizatora, a početak je u 9,30 sati.

Naime, potaknuti prepoznatim potrebama učenika za osnaživanjem u području prevencije svih oblika nepoželjnih ponašanja, uključujući probleme mentalnog zdravlja, Agencija za odgoj i obrazovanje je predložila implementaciju preventivnog programa Lions quest – Vještine za adolescenciju za učenike svih osnovnih škola Karlovačke županije.
Program je usmjeren na socijalno-emocionalno učenje, što znači da je pogodan za primjenu unutar međupredmetnih tema i školskih preventivnih programa. Program LQ Vještine za adolescenciju znanstveno je utemeljen program prevencije za adolescente u dobi od 11 do 14 godina koji provode razrednici, Cilj programa je razvoj socijalno-emocionalnih kompetencija učenika: svijest o sebi, samoregulacija, društvena svijest, međuljudski odnosi i odgovorno donošenje odluka, a što ima učinak u području neprihvatljivih ponašanja uključujući nasilje i prevenciju ovisnosti te prevenciju problema mentalnog zdravlja.
Smisao provedbe programa sadržan je u razvoju kapaciteta osnovnih škola za provedbu školskih preventivnih programa koji su utemeljeni na dokazima, odnosno pokazateljima njihove učinkovitosti.
Za implementaciju programa potrebna je prethodna edukacija učitelja/razrednika te stručnih suradnika, koja će se održati 3. i 4. siječnja 2024. u Ogulinu.