Aktualno OG sada Ogulin

Ishođena građevinska dozvola za most Vražji prijelaz

Neki dan smo pisali o rasvjeti koja je postavljena oko mosta Vražji prijelaz. Nastavno na upite građana zanimalo nas je kada će sam most biti rekonstruiran, pa smo se o tome informirali u gradskoj upravi.

Odgovorio nam je zamjenik gradonačelnika Daniel Vukelja, koji kaže da je za predmetni most izrađena projektna dokumentacija i ishođena građevinska dozvola, a sredstva za izvedbu radova će biti planirana proračunom Grada Ogulina za 2025. i 2026. godinu. Naime, u ovoj godini je prioritet popravak mosta u Lomostu, koji je u toliko lošem stanju da bi ga, ako se sada ne popravi, trebalo srušiti, ili izraditi novo rješenje za popravak.

Rekonstruirani most Vražji prijelaz će imati dva vozna traka širine 2,75 metara svaki i jednostrani nogostup širine 1,5 metara.