Aktualno OG sada Ogulin

Uređena učionica za strane jezike

“U zadnjih nekoliko godina u školi smo opremili i uredili veliki broj učionica i kabineta prilagođenih pojedinom predmetu ili nastavnom području. Zahvaljujući financijskim sredstvima koje je škola dobila nakon pozitivne evaluacije Erasmus + projekta „Filling the Gap“, uređena je i učionica za strane jezike. Nabavljeni su novi stolci, interaktivni ekran, nastavni materijal i udžbenici za učenje jezika” – objavili su na društvenim mrežama Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana.

Podsjećaju da je projekt  u početku vodila profesorica Marijana Smolčec, a nakon nje profesorica Jasmina Jašarević. Riječ je o drugom velikom Erasmus + projektu u zadnje dvije godine (nakon projekta Social cohesion – give a hand, become a friend – voditelja profesora Branka Rumenovića) u kojem je škola sudjelovala i koje je uspješno realizirala.