Aktualno OG sada Ogulin

Poticanje razvoja gospodarstva na području grada Ogulina

Na posljednjoj prošlogodišnjoj sjednici Gradskog vijeća grada Ogulina gradski su vijećnici, između ostalog, usvojili i prijedlog proračuna Grada Ogulina za 2024. godinu. On iznosi 17.855.000,00 eura.
Od tog iznosa, 2.540.000,00 eura osigurano je za provedbu ovogodišnjeg Programa poticanja razvoja gospodarstva na području grada Ogulina. Od toga je za potpore male vrijednosti malim i srednjim poduzetnicima osigurano 80.000,00 eura, a za poljoprivrednike 47.000,00 eura.
Između ostalog, u sklopu ovog programa, Grad Ogulin je u svom proračunu osigurao i 2.220.000,00 eura za kapitalni projekt pod nazivom Ulaganje u razvoj poduzetničke zone. Najveći dio tih sredstava, točnije 2.200.000,00 eura, rezervirano je za plaćanje naknade poduzeću Hrvatske šume d.o.o. za izdvajanje šuma i šumskog zemljišta iz gospodarske osnove, a sve u svrhu proširenja ogulinske Poduzetničke zone.
Podsjećamo, već gotovo 6 godina traje postupak prijenosa 45 hektara državnog zemljišta u zoni s Republike Hrvatske na Grad Ogulin i još uvijek nije okončan. Za okončanje postupka prijenosa vlasništva Grad Ogulin će morati platiti naknadu, o čemu se posljednjih mjeseci ponovno dosta govorilo, a dio sredstva će morati osigurati i podizanjem kredita.

S ciljem pozicioniranja grada Ogulina na turističkoj karti Hrvatske i Europe, Grad je osigurao i značajna sredstava za ulaganje u razvoj turističke infrastrukture i sufinanciranje tekućih projekata Turističke zajednice grada Ogulina. Tako je za obavljanje redovne djelatnosti ogulinske Turističke zajednice osiguran iznos od 53.000,00 eura, a za Lokalnu akcijsku grupu – LAG Frankopan iznos od 5.000,00 eura.