Aktualno OG sada Ogulin

Ogulin bilježi impresivan porast broja dolazaka i broja noćenja u privatnom smještaju

Prema podacima iz jedinstvenog sustava prijave i odjave gostiju eVisitor, na području Ogulina je u posljednjih nekoliko godina došlo do značajnog porasta broja turističkih dolazaka i broja noćenja u privatnom smještaju.

Prema podacima s kraja prošle, 2023. godine, u Ogulin je došlo ukupno 23.854 turista, od čega 17.336 stranih gostiju i 6.518 domaćih. Za usporedbu, 2019. godine Ogulin je došlo ukupno 21.220 gostiju, od čega 15.672 stranih i 5.548 domaćih. Broj noćenja turista se povećao s 40.692 u 2019. godini na 41.660 u 2023. godini.

Međutim, daleko impresivniji su pokazatelji koji se tiču porasta broja dolazaka i broja noćenja sezonskih radnika, stranih i domaćih, koji rade na području Ogulina, a koji spavaju u privatnim smještajima na području Ogulina. Tako se broj dolazaka sezonskih radnika povećao s 211 u 2019. godini na 2.349 u 2023. godini, što je povećanje za više od deset (10!) puta. Broj noćenja stranih i domaćih sezonskih radnika se povećao s 1.182 u 2019. godini na 19.509 u 2023. godini, što znači da se radi o povećanju većem od 15 puta!

Radi se o povećanju broja dolazaka i broja noćenja uslijed dolazaka sezonskih radnika zaposlenih na privatnim i javnim projektima koji se trenutno provode na području Ogulina.