Aktualno OG sada Ogulin

Potpisan ugovor za scensku tehniku u sklopu projekta rekonstrukcije Pučkog otvorenog učilišta

Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave roba velike vrijednosti, odabrana je ekonomski najpovoljnija ponuda između naručitelja Pučko otvoreno učilište Ogulin i prodavatelja, tvrtke LAV PROJEKT d.o.o.

Za usluge je potpisan  ugovor kojem je predmet nabave scenska tehnika, te druga pripadajuća oprema, u skladu s tehničkom/projektnom dokumentacijom koja se odnosi na predmet nabave, kao i pripadajući radovi na elektrotehničkim instalacijama za objekt Pučkog otvorenog učilišta Ogulin.

Vrijednost Ugovora je 329.575,00 EU bez PDV-a, odnosno 411.968,75 EUR s PDV-om. Radove sufinanciraju Ministarstvo kulture i medija i Grad Ogulin.