Aktualno Hrvatska Hrvatska i svijet

Porezna ima važnu obavijest za dio građana oko povrata poreza: Objavili su detalje. Provjerite koja prava imate

Oni koji moraju ili pak žele prijaviti porez na dohodak za 2023. mogu to učiniti do 29. veljače. Za sve fizičke osobe koje su u protekloj godini ostvarile dohodak od nesamostalnog rada i/ili drugi dohodak primjenjivat će se poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak. Tako većina zaposlenih u privatnom i državnom sektoru ne treba podnositi poreznu prijavu.

Tko mora podnijeti poreznu prijavu?
Godišnju prijavu obavezno podnosi porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti odnosno od djelatnosti obrta, djelatnosti slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, dohodak od djelatnosti proizvodnje električne energije​​ i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga. Nadalje, to su i oni koji u poreznom razdoblju ostvare dohodak od samostalne djelatnosti odnosno od djelatnosti obrta, djelatnosti slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, dohodak od djelatnosti proizvodnje električne energije​​ i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga. Zatim je tu i porezni obveznik – rezident za dohodak od nesamostalnog rada koji, prema posebnom zakonu, ostvari kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi neovisno o broju dana provedenih na brodu u međunarodnoj plovidbi, kao i porezni obveznik ako je Porezna uprava zatražila da naknadno plati porez na dohodak.​
Porezna uprava objavila je detalje oko dostave obrasca ZPP-DOH radi priznavanja prava u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2023. godinu.

​Građani na koje se primjenjuje poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak, ako žele iskoristiti ili odustati od prava propisanih Zakonom o porezu na dohodak za 2023. godinu, mogu do 29. veljače putem sustava ePorezna i mobilne aplikacije mPorezna dostaviti zahtjev za priznavanjem prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH). Napominju da se obrazac dostavlja koristeći bilo koju NIAS vjerodajnicu značajne razine sigurnosti (token Internet bankarstva, mToken, certifikati, eOI,…)
Podsjećaju da porezni obveznici mogu podnijeti obrazac za priznavanje prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH) kako bi iskoristili propisana prava na umanjenje dohotka tj. priznavanje poreznih olakšica temeljem dostave podataka kojima Porezna uprava ne raspolaže, a bitnih za utvrđivanje prava na:

dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu,
dio osobnog odbitka za utvrđenu invalidnost (vlastitu i/ili uzdržavanih članova uže obitelji i/ili djece),
umanjenje poreza na dohodak od nesamostalnog rada po osnovi prebivališta i boravka na potpomognutom području I. skupine i području Grada Vukovara, a za koje podaci nisu upisani na poreznoj kartici, te
dio osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja.
Obrazac ZPP-DOH podnose i oni porezni obveznici:

​koji žele preraspodijeliti dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu
koji su platili porez na dohodak u inozemstvu te žele da im se uračuna u tuzemnu poreznu obvezu
koji žele isplatu povrata više plaćenog poreza na određeni račun (ukoliko ih ima više) i
​nasljednici koji podnose godišnju poreznu prijavu u ime umrle osobe.
Sustav ePorezna je dostupan putem poveznice: https://e-porezna.porezna-uprava.hr.

Izračunajte povrat poreza
Također, Porezna uprava na svojim stranicama ima informativni kalkulator preko kojeg možete izračunati okvirni iznos povrata poreza. /rtl/