Aktualno OG sada Ogulin

Sastanak s udomiteljima grada Ogulina i susjednih općina

U Pučkom otvorenom učilištu Ogulin održan je sastanak predstavnica Županijske službe socijalne skrbi s udomiteljima koji djeluju na području grada Ogulina i općina Josipdol, Plaški, Saborsko i Tounj.

Naime, Hrvatski zavod za socijalni rad započeo je s radom 01. siječnja 2023. godine sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi. Sukladno ranije navedenom Zakonu, dosadašnji Centri za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj prestali su s radom 31.12.2022. godine, a njihove poslove preuzeo je Hrvatski zavod za socijalni rad.

Stupanjem na snagu ranije navedenog Zakon dolazi do osnivanja Županijskih služba (u sjedištima županija) te Područnih ureda, koji su bivši Centri za socijalnu skrb. Hrvatski zavod za socijalni rad, Županijska služba Karlovačke županije ima sjedište u Karlovcu, te u navedenoj županiji obavljaju djelatnost socijalne skrbi Područni ured Karlovac, Područni ured Duga Resa, Područni ured Slunj, Područni ured Ogulin.

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se korisniku (djetetu ili odrasloj osobi) osigurava smještaj i skrb u udomiteljskoj obitelji. HZSR-Područni ured Ogulin, u Gradu Ogulinu te općinama Tounj, Josipdol, Plaški i Saborsko ima ukupno 31 udomiteljsku obitelj za odrasle osobe, 2 udomiteljske obitelji za djecu, te 5 srodničkih udomiteljskih obitelji.

Nadležnost rada sa udomiteljskim obiteljima do sada je bila obveza HSZR-PU Ogulin, ali osnivanjem Županijskih službi te osnivanjem Tima za udomiteljstvo, rad sa udomiteljskim obiteljima nastaviti će Hrvatski zavod za socijalni rad, Županijska služba Karlovačke županije, I. Meštrovića 10, Karlovac.

Ovim putem pozivaju sve osobe koje imaju pitanja o samom udomiteljstvu, načinu njegova funkcioniranja, postupku za izdavanje dozvola za rad udomiteljima i dr., da se obrate Timu za udomiteljstvo u Županijsku službu Karlovačke županije, I. Meštrovića 10, Karlovac.