Aktualno OG sada Ogulin

Potpisan ugovor o izgradnji mosne vage na postojećem platou odlagališta Sodol

Nakon provedenog postupka javne nabave danas je u uredu gradonačelnika Dalibora Domitrovića potpisan ugovor o izgradnji mosne vage na postojećem platou odlagališta Sodol u Ogulinu, s tvrtkom GTM GAVAN d.o.o. iz Ogulina.

Radovi obuhvaćanju izgradnju pratećih građevina, sustava i opreme nužne za njezino funkcioniranje, odnosno mosnu vagu, vagarsku kućicu, dizel električni agregat i ulaza vata s ogradom, te izgradnju prometno manipulativne površine sa sustavom odvodnje.

Radovi će se izvoditi po Potvrdi glavnog projekta iz 2011. godine i Izvedbenom projektu izrađenom od strane projektantske tvrtke Hidroplan d.o.o. iz Zagreba.

Ugovorena vrijednost radova iznosi 165.428,49 EUR s PDV-om, a rok za izvršenje svih ugovornih obveza je 150 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Radove će sufinancirati Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u udjelu od 75%, a ostatak će financirati Grad Ogulin.

Kako se na odlagalište otpada ne odlaže samo otpad sa područja grada Ogulina, nego i sa drugih područja, od iznimne je važnosti da se ovi radovi izvedu kako bi se što točnije raspolagalo sa podacima o količini otpada koji se doveze na naše odlagalište a što je i vrlo bitno za nastavak radova na daljnjoj sanaciji odlagališta.