Aktualno OG sada Ogulin

Natječaj za davanje u zakup gradskog poslovnog prostora

Povjerenstvo za provođenje natječaja za dodjelu prostora raspisuje
N A T J E Č A J
za davanje u zakup poslovnog prostora
I. Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora na adresi:
Ogulin, Bernardina Frankopana 2 (prizemlje) površina =30,00 m2
– djelatnost – ugostiteljstvo početni mjesečni iznos =7,30 eura/m2

Poslovni prostor iz točke I. može se pogledati najkasnije do 19.02.2024. godine uz prethodnu najavu.
Najaviti se je potrebno u Upravni odjel za gospodarstvo, komunalni sustav i prostorno uređenje, na broj
telefona 047/522-612 ili 047/525-178.
Poslovni prostor je povezan s prostorom u vlasništvu druge pravne osobe.
Poslovni prostor iz točke I. preuzima se u viđenom stanju. Ponuđač – budući zakupnik je dužan prostor
urediti i privesti ugovorenoj namjeni o svom trošku.
III. Poslovni prostor iz točke I. daje se u zakup na pet godina.
Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama sa naznakom
“NE OTVARAJ-PONUDA ZA NATJEČAJ ZA POSLOVNI PROSTOR – B. Frankopana 2 (prizemlje)”
na adresu Grad Ogulin, 47300 Ogulin, B. Frankopana 11, p.p. 77
– putem pošte ili osobno – najkasnije do dana 20.02.2024. godine u 12:00 sati.
IX. Javno otvaranje pristiglih ponuda održat će se na adresi Grad Ogulin, Ogulin, B. Frankopana 11., I. kat,
Velika sala, dana 20.02.2024. godine u 12:00 sati.

Sve detalje natječaja pogfedajte na stranici Grada Ogulina ili OVDJE.