Aktualno OG sada Ogulin

Vukelja: Komunalna naknada nije poskupjela

Kako smo uspjeli uočiti na društvenim mrežama, pojedini sugrađani žale se da se cijena komunalne naknade u ovoj godini, u odnosu na lani, povećala za čak 152 posto.

Možete li nam detaljnije pojasniti o čemu je riječ i zbog čega je došlo do tako velikog povećanja” – pitanje je koje smo poslali u gradsku upravu. Ubrzo nam je stigao odgovor zamjenika gradonačelnika Daniela Vukelje, u kojem navodi:

“Zašto se nekim građanima povećao iznos komunalne naknade koju moraju platiti? Zato jer je komunalni odjel u gradskoj upravi vršio kontrolu površina stambenih i poslovnih prostora pa je kod dijela građana utvrdio nesrazmjer između stvarne površine i površine koja se obračunava. Kod manjeg broja građana taj nesrazmjer je bio značajan. To je najvjerojatnije tako i u slučaju koji navodite kao primjer.

Obračunska jedinica ili cijena komunalne naknade se nije mijenjala. Komunalna naknada nije poskupjela, ista je kao i prethodnih godina.

Važno je napomenuti da je, sukladno čl. 94 st. 2 Zakona o komunalnom gospodarstvu, obveznik sam dužan prijaviti nesrazmjer između obračunate i stvarne površine. Primjerice, ukoliko uredi potkrovlje, ili ukoliko stambeni prostor prenamjeni u poslovni, dužan je to prijaviti u gradsku upravu.

Komunalna naknada je namjenski prihod proračuna Grada Ogulina namijenjen održavanju komunalne infrastrukture, a plaćaju ga vlasnici ili korisnici stambenih i poslovnih prostora. Iz komunalne naknade bi se trebalo financirati održavanje gradskih javnih površina, parkova, trgova, cesta, košnja i rezidba duž cesta, zimska služba, javna rasvjeta, održavanje čistoće javnih površina, odvodnja atmosferskih voda, održavanje sustava oborinske odvodnje, održavanje groblja, rekonstrukcije cesta kao što su Nova cesta i Ivana Gorana Kovačića koje su upravo u tijeku, zatim popravci i sanacije mostova kao što su Vražji prijelaz i most u Lomostu i ostale komunalne djelatnosti. Međutim, iznos koji se prikupi iz komunalne naknade nije dovoljan da se plati trošak električne energije za javnu rasvjetu, ostalo ne treba niti spominjati.

Za ilustraciju, u prošloj 2023. godini Grad Ogulin je od komunalne naknade uprihodio 422.211,50 eura, a rashodi za električnu energiju za javnu rasvjetu su u istoj godini iznosili 423.251,28 eura.

Ukupno je u prošloj godini za komunalnu infrastrukturu iz proračuna Grada Ogulina utrošeno 3.361.662,66 eura, što znači da je komunalna naknada „pokrila“ manje od 13% troškova.

Obveznici se u pogledu nejasnoća ili pitanja vezanih za obračun komunalne i vodne naknade mogu obratiti u Grad Ogulin, Upravni odjel za gospodarstvo komunalni sustav i prostorno uređenje, svaki radni dan na telefon 047/659-279.” (ROg)