Aktualno OG sada Ogulin

Potpisan ugovor za projekt sanacije gubitaka vode za 2024. godinu

U gradskoj tvrtki Vodovod i kanalizacija potpisan je ugovor za projekt sanacije gubitaka vode za 2024. godinu, u iznosu u 119.920,64 € od čega Hrvatske vode osiguravaju 80 posto financiranja, a grad Ogulin 20 posto.

Na potpisivanju ugovora bili su prisutni izvođači radova, tvrtke IMGD d.o.o., nadzor Fluming d.o.o., gradonačelnik grada Ogulina Dalibor Domitrović, te djelatnici Vodovoda i kanalizacije,  na čelu s direktorom  Bojanom Prebežićem.

Radovi sanacije gubitaka na cjelokupnom području vodoopskrbe (grad Ogulin, te općine Josipdol, Tounj, Plaški i Saborsko) započeti su 2019. godine, u iznosu od 3.758.857 € od kojih je realizirano 2.077.563 €.

Na cjelokupnom području vodoopskrbne mreže do sada je ušteđeno oko 1,8 milijuna m3 vode, međutim cilj za 2024. godinu je, uz održavanje postojećeg stanja, dodatno smanjiti gubitke za još 94.608 m3 vode. To bi spriječilo povećanje cijena vodnih usluga, budući da će se obračun naknade prema Europskoj direktivi provoditi prema zahvaćenoj, a ne više prema fakturiranoj vodi.