Aktualno OG sada Ogulin

Podjela plavih i žutih spremnika -raspored za srijedu i četvrtak

Nastavlja se podjela plavih i žutih spremnika za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada koji će u danima nadolazećeg tjedna biti dijeljeni po sljedećem rasporedu:

srijeda – Četvrtak (05.-07.03.2024.) – Gojak, Popovo Selo, Trošmarija, Munjasi

NAPOMENA: Korisnici koji se nalaze na adresama koje su obuhvaćene podjelom spremnika, a koji do sada nisu preuzeli iste mogu ih sami preuzeti u reciklažnom dvorištu na adresi Dražice 33, svaki radni dan i subotu, u radnom vremenu reciklažnog dvorišta (ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak – od 08 do 15 sati, srijeda – od 11 do 18 sati i subota – od 08 do 13 sati).

U slučaju loših vremenskih uvjeta podjela spremnika nastavit će se idući tjedan o čemu će korisnici biti pravovremeno obaviješteni.