Aktualno Hrvatska Hrvatska i svijet

HZZO povisio cijene, dio pacijenata morat će liječenje plaćati više

HZZO je povisio cijene zdravstvenih usluga, više će plaćati bolnicama, a i neki pacijenti morat će plaćati skuplje liječenje
HZZO je odlukom Upravnog vijeća poskupio cijene zdravstvenih usluga od 2. 3. 2024. To znači da odsad HZZO plaća više bolnicama, za pacijente koji imaju dopunsko zdravstveno osiguranje ne mijenja se ništa, dok će oni koji nemaju dopunsko morati plaćati skuplje cijene zdravstvenih pregleda, dijagnostičkih postupaka, kao i bolničko liječenje, javlja 24 sata.

U bolničkoj i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti korigirane su vrijednosti koeficijenata za dijagnostičko-terapijske skupine (DTS), dijagnostičko-terapijske postupke (DTP) i za dan bolničkog liječenja (DBL), objavili su iz HZZO-a.
Otkrili su i da je za DTS povećanje s 1445,50 eura na 1619 eura, za DTP je povećanje s 9,30 na 10,20 eura, a za dan bolničkog liječenja cijena je s 20 povećana na 22 eura.

Prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, osigurane osobe obvezne su, dodaju, sudjelovati u troškovima zdravstvene zaštite u visini od 20 posto pune cijene zdravstvene zaštite, odnosno najmanje u iznosu postotka proračunske osnovice za izvršenu zdravstvenu zaštitu. Za osobe koje nemaju dopunsko zdravstveno osiguranje, doći će, navode u HZZO-u i do promjene u visini sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite. Za osiguranike koji imaju policu dopunskog zdravstvenog osiguranja neće biti nikakve promjene.

“Ako je iznos obveznog sudjelovanja od 20% pune cijene pružene usluge manji od propisanog postotka proračunske osnovice, osiguranik plaća propisani iznos postotka proračunske osnovice, ovisno o tome o kojoj usluzi je riječ”, objašnjavaju u HZZO-u.

Podsjećaju da je Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju propisan tzv. “zaštitni mehanizam”, odnosno najviši iznos obveznog sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite koji može po jednom ispostavljenom računu za izvršenu zdravstvenu zaštitu iznositi najviše 530,88 eura (120,26 posto proračunske osnovice). Cijena police dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a ostaje nepromijenjena. (N1)