Aktualno OG sada Ogulin

Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika Etičkog odbora te predsjednika i članova Vijeća časti Gradskog vijeća Grada Ogulina

Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Ogulina ponovno raspisuje JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika Etičkog odbora te predsjednika i članova Vijeća časti Gradskog vijeća Grada Ogulina. Postupak predlaganja kandidata za imenovanje odnosi se na: predsjednika Etičkog odbora, predsjednika i članove Vijeća časti Gradskog vijeća Grada Ogulina.

Etički odbor i Vijeće časti čine predsjednik i dva člana. Predsjednika i članove Etičkog odbora i Vijeća časti imenuje i razrješuje Gradsko vijeće. Mandat predsjednika i članova Etičkog odbora i Vijeća časti traje do isteka mandata članova Gradskog vijeća. Predsjednik Etičkog odbora te predsjednik i članovi Vijeća časti imenuju se iz reda osoba nedvojbenog javnog ugleda u lokalnoj zajednici. Članovi Etičkog odbora imenuju se iz reda vijećnika Gradskog vijeća Grada Ogulina i to jedan član iz redova vladajuće većine i jedan iz oporbe.

Predsjednik Etičkog odbora te predsjednik i članovi Vijeća časti ne mogu biti članovi Gradskog vijeća, niti članovi političke stranke, odnosno kandidati nezavisne liste zastupljene u Gradskom vijeću Grada Ogulina.
Uloga Etičkog odbora za praćenje provedbe Kodeksa je pokretanje i provedba postupaka za povredu Kodeksa, a Vijeće časti odlučuje u drugom stupnju o Odlukama Gradskog vijeća Grada Ogulina o povredama Kodeksa, ponašanja vijećnika Gradskog vijeća Grada Ogulina. Predsjednik i članovi Etičkog odbora i Vijeća časti imaju pravo na naknadu za rad sukladno Odluci o naknadama vijećnicima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Ogulina.

Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika Etičkog odbora i
predsjednika i članova Vijeća časti objavljuje se na mrežnim stranicama Grada Ogulina
www.ogulin.hr gdje možete pronaći i sve potrebne informacije. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Grada Ogulina.