Aktualno OG sada Ogulin

Ostvarena sufinanciranja u 2024. godini – najveći iznos do sada

I ove je godine Zavičajni muzej Ogulin ostvario izvrsne rezultate temeljem prijava na pozive za predlaganje programa javih potreba u kulturi Karlovačke županije i Ministarstva kulture i medija RH.
Temeljem prijava izvršenih krajem 2023. godine, ostvareno je sufinanciranje Karlovačke županije u iznosu od 4.000,00 € za projekt „Izrada idejne muzeološke koncepcije novog stalnog postava Zavičajnog muzeja Ogulin i projektno tehničke dokumentacije“. Za isti program osigurano je i 50.000,00 € u Proračunu Grada Ogulina.
“U petak, 8. ožujka 2024. godine razveselili su nas i rezultati Ministarstva kulture i medija RH za programe zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara u 2024. godini, kojima je Zavičajnom muzeju Ogulin za program „Ogulin, Stari grad Ogulin – konjušnica“ odobreno sufinanciranje u iznosu od 80.000,00 €. U Proračunu Grada Ogulina je za isti projekt osigurano 95.000,00 €.
Ukupno je Zavičajni muzej Ogulin prijavama programa na javne pozive za financiranje programa javnih potreba u kulturi za 2024. godinu ostvario sufinanciranja u iznosu od 84.000,00 €, što je najveći do sada iznos ostvaren iz ovih izvora”- navodi ravnateljica Ana Krznarić. (foto:Radio Ogulin)