Aktualno Hrvatska Hrvatska i svijet

Hoće li male bolnice ostati bez kadrova?

Izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti kojim se za specijalizante ukidaju kolokvijalno zvani “robovlasnički ugovori”, saborski zastupnici podržali su u utorak u Saboru, no upozorili su na problem zadržavanje mladih liječnika u manjim, ruralnim sredinama.
„Ovo je pozitivan iskorak u smislu slobode kretanja, ali biti će izazov za sve ravnatelje malih bolnica da osiguraju zdravstvenu skrb u ruralnim područjima”, rekao je HDZ-ov Mladen Karlić u raspravi o izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Mora se naći način kako osigurati da jedan liječnik radi primjerice u Gunji ili na nekom malom otoku, poručio je.

Trebaju li male bolnice strahovati da će ostati bez kadrova, upitao je HDZ-ov zastupnik Ivan Kirin, državnog tajnika u Ministarstvu zdravstva Tomislava Dulibića koji je predstavio zakonske izmjene.
“Ne trebaju strahovati, lokalna samouprava također se uključuje davanjem određenih poticaja kako bi mladi liječnici ostali u malim bolnicama nakon specijalizacije, mlade se ne može zadržati nikakvim penalizacijama nego samo nagrađivanjem”, odgovorio Dulibić.

Najavio je i donošenje zakona o ravnopravnom statusu, kojim će se nagrađivati ostanak.

To nije dovoljno, smatra SDP-ova Andreja Marić i predlaže centralno raspisivanje specijalizacija i njihovo centralno financiranje.

“Imate već sada rješenja za stimulacije liječnika kako bi radili u udaljenim lokacijama nakon specijalizacija, rješavanje stambenog pitanja, oslobađanje od poreza, dodatci na plaću”, navela je Renata Sabljar-Dračevac, zastupnica Socijaldemokrata.

Mišljenja je da bi Ministarstvo zdravstva trebalo preuzeti na sebe kompletnu financijsku i edukacijsku težinu za sve specijalizante, čime bi se riješio problem izdvajanja za plaće specijalizacija koje idu iz paušala ustanova.

I Damir Bajs, Klub Fokus i Reformisti, drži da država treba preuzeti ukupno financiranje specijalizacija.

Ivana Kekin iz Kluba Možemo! pozdravlja ukidanje tzv. „robovlasničkih ugovora” za specijalizante, no ističe da se paralelno moraju donositi rješenja za gorući problem kadrovskog deficita.

Ustvrdila je da je primarna zdravstvena zaštita devastirana, u brojnim dijelovima Hrvatske da građani ne mogu ostvariti zdravstvenu skrb.

Sve veći odlazak liječnika iz manje atraktivnih dijelova Hrvatske u velike gradove i bolnice, u privatni sektor i inozemstvo zabrinjava i Ružicu Vukovac, Klub Za pravednu Hrvatsku.

Ugovori specijalizanata sa zdravstvenim ustanovama
Izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti uređuju se odnosi i obveze koji specijalizanti sklapaju sa zdravstvenim ustanovama. Propisuje iznimka od obveze plaćanja troškova specijalizacije ako specijalist u roku od godine dana od dana otkazivanja ugovora o radu u zdravstvenoj ustanovi osnuje privatnu praksu na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti, odnosno ugovori djelatnost na sekundarnoj razini u mreži javnozdravstvene službe na području koje pokriva zdravstvena ustanova, koja se snosila troškove specijalizacije, naveo je državni tajnik.

Osim toga, briše se obveza pripravničkog staža za masera kupeljara, te propisuje da fizioterapeutski, sanitarni i zdravstveno laboratorijski tehničar koji je obavio pripravnički staž, položio stručni ispit i završio prijediplomski ili diplomski studij nema obvezu ponovnog obavljanja pripravničkog staža niti obvezu ponovnog polaganja stručnog ispita, dodao je Dulibić.

Dosad je liječnik u slučaju ranijeg raskida ugovora o radu s ustanovom koja ga je poslala na specijalizaciju, bio obvezan vratiti troškove koji su dosezali 100 tisuća eura, a sada će morati naknaditi samo troškove edukacije, oko 7000 eura, ili će troškove platiti bolnica u koju ide raditi ako ima suglasnost Ministarstva zdravstva, pojasnila je Marić. (N1)