Aktualno OG sada Ogulin

Čišćenje vodotoka Ponikve u Ponikvama

Na inicijativu predsjednice mjesnog odbora Ponikve Mirjane Vignjević ovih dana je u Ponikvama radno. Hrvatske vode čiste korito riječice Ponikve. Ova riječica je izvor vode za kućanstva za mještane Ponikava a pristup je zbog raslinja i strmih padina bio otežan. Po završetku čišćenja planirana je i izgradnja pristupnog puta do vode.

Čišćenje je inicirala predsjednica mjesnog odbora Ponikve Mirjana Vignjević u suradnji sa odgovornim osobama Hrvatskih voda tijekom nedavne prezentacije rada otočnog vodovoda na jezeru Sabljaci koji bi mogao biti jedno od mogućih rješenja vodoopskrbe naselja Ponikve sa zahvatom u obližnjoj rijećice. Dogovoru oko čišćenja korita i izrade puta postignut je u prisutstvu potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske Anje Šimpraga.

Predsjednica mjesnog odbora Mirjana Vignjević zahvaljuje Hrvatskim vodama i svima drugim akterima te izražava zadovoljstvo mještana Ponikava do sada učinjenim.