Aktualno Hrvatska Hrvatska i svijet

Možemo! tvrdi: ŽUC pogoduje tvrtkama bliskima HDZ-u, konkretno tvrtki Mežnar

Pozivaju županicu da se očituje

Karlovački Možemo pozvao je županicu Martinu Furdek Hajdin da se očituje o njihovim sumnjama da u Županijskoj upravi za ceste pogoduju privatnim tvrtkama bliskima HDZ-u, koje zauzvrat dobivaju poslove na održavanju cesta. Konkretno, Možemo! tvrdi da je ŽUC pogodovao tvrtki Mežnar.

-Lokalna grupa Možemo! Karlovac već duže vrijeme ukazuje na sumnje u zakonitost rada Županijske uprave za ceste Karlovac, županijske ustanove poznate po zbrinjavanju HDZ-ovih kadrova. Podsjetit ćemo javnost da je pet od jedanaest zaposlenika navedene ustanove samo u jednom danu početkom 2020. za financiranje političke aktivnosti HDZ-a uplatilo 110 tisuća kuna.

– Ovom prilikom želimo upoznati javnost na pogodovanje odgovornih osoba u ŽUC-u Karlovac privatnim tvrtkama bliskim stranci HDZ, a one zauzvrat dobivaju poslove na održavanju cesta kojima upravlja ŽUC Karlovac.

-Dana 21. siječnja 2022. ŽUC Karlovac je na svojim internet stranicama objavio vijest o završetku radova sanacije lokalne ceste LC 34052 u Općini Lasinja, u vrijednosti 420 tisuća kuna. Radove je izvela građevinska tvrtka Mežnar d.o.o. iz Karlovca. U proljeće 2022. tvrtka Mežnar d.o.o. je navedenom cestom počela teškim kamionima prevoziti kameni materijal iz kamenoloma Kremešnica – Lasinjski Sjeničak na kojem je dobila koncesiju, usprkos tome što je prometnim znakom cestom zabranjeno prometovanje vozilima ukupne mase preko 10 tona.
Lokalnom cestom je dnevno prolazilo 40-ak kamiona te su lokalni mještani alarmirali općinsku vlast i nadležne državne institucije i zatražili poštivanje prometnih pravila jer im je učestalim prometovanjem teških kamiona ugrožena sigurnost na cesti i znatno umanjena kvaliteta života.

-Zahvaljujući njima došlo se do podatka na koji način je ŽUC Karlovac, izigravajući pozitivne propise, pogodovao tvrtki Mežnar d.o.o., dugogodišnjem donatoru HDZ-a, tvrde u Možemo!

-Ujesen 2022. tvrtka Mežnar d.o.o. je podnijela ŽUC-u Karlovac zahtjev da se na navedenoj lokalnoj cesti, uz znak zabrane prometovanja vozilima čija ukupna masa prelazi 10 tona, postavi i dopunski prometni znak: „Osim vozila tvrtke Mežnar građevinske usluge“. ŽUC Karlovac je udovoljio tvrtki Mežnar d.o.o., postavio dopunski znak i izdao Odobrenje za prijevoz kamenog materijala. Izdano Odobrenje nije u skladu sa zakonom što je potvrdila i cestovna inspekcija nadležnog Ministarstva koja je u listopadu 2023. godine naložila ŽUC-u Karlovac da uskladi Odobrenje sa zakonskim i podzakonskim aktima ili da isto ukine. Da izdano Odobrenje nije u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima ŽUC Karlovac je bio informiran od strane mještana prije izdanog Odobrenje te još jednom nakon izdanog Odobrenja. Unatoč tom saznanju, ŽUC je izdao i dodatno Odobrenje kojim je produljio rok važenja prvotnog Odobrenja.
– Prema čl. 49 Zakona o cestama, ako pravne ili fizičke osobe u obavljanju gospodarske djelatnosti (eksploatacija mineralnih sirovina i dr.) prekomjerno uporabljuju javne ceste teškim vozilima, dužne su platiti naknadu za prekomjernu upotrebu javne ceste. Rješenje o prekomjernoj uporabi javne ceste izdaje pravna osoba koja upravlja javnom cestom.
Radom ŽUC-a Karlovac upravlja Upravno vijeće imenovano od strane županice Martine Furdek Hajdin, a ono imenuje ravnatelja! Stoga pozivamo županicu da provjeri kako radi Upravno vijeće koje je imenovala te da zatraži očitovanje ravnatelja ŽUC-a Karlovac o tome je li tvrtki Mežnar d.o.o. izdano Rješenje o prekomjernoj uporabi javne ceste i određena naknada za isto!?

-Također tko je odgovoran za protupravno izdana Odobrenja tvrtki Mežnar d.o.o., za korištenje LC 34052 u Općini Lasinja te tko će financirati sanaciju devastirane ceste nakon godinu i pol prometovanja teških teretnih kamiona tvrtke Mežnar d.o.o.
Ukoliko se potvrdi sumnja da je ŽUC Karlovac propustio izdati Rješenje o prekomjernoj uporabi javne ceste i odrediti naknadu tvrtki Mežnar d.o.o., postoji sumnja na počinjenje kaznenog djela koji se pokreće po službenoj dužnosti. Podsjećamo županicu na odredbu čl. 204 st. 1 Zakona o kaznenom postupku prema kojoj je svatko dužan prijaviti kazneno djelo za koje je saznao, a za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti. Ako je ŽUC Karlovac propustio izdati Rješenje i odrediti naknadu za prekomjernu uporabu javne ceste tvrtki Mežnar d.o.o., pozivamo županicu da o tome izvijesti državno odvjetništvo i zatraži mišljenje radi li se u konkretnom slučaju o kaznenom djelu Zlouporaba položaja i ovlasti?
Pozivamo županicu gđu Martinu Furdek Hajdin da se o naprijed navedenom javno očituje, poručuju iz Možemo. (radio-mreznica.hr)