Aktualno OG sada Ogulin

Zelena čistka krajem mjeseca – prijave se primaju do 19. travnja

Krajem ovog mjeseca, točnije, 27.04.2024.godine, od 09-14 sati,  održat će se najveća nacionalna kampanja zaštite okoliša – Zelena čistka 2024.

Kulminacija kampanje Zelena čistka je zajednička akcija čišćenja divljih odlagališta otpada. Čišćenjem vlastitog kutka okoliša, zajedničkim snagama, budi se svijest o utjecaju čovjeka na okoliš te važnosti odgovornog gospodarenja otpadom s ciljem očuvanja okoliša, prirode i planeta Zemlje, koji je naše zajedničko dobro. Grad Ogulin je prijavio akciju i njome će  koordinirati.

 

Gradska uprava Grada Ogulina objavit će obrazac Prijave za sudjelovanje i obrazac Izvješća nakon provedene akcije. U akciji mogu sudjelovati i oni koji će čišćenje provesti i izvan ovog datuma.

Rok za prijavu sudjelovanja je  petak, 19.04.2024., a Izvješće o provedenoj akciji treba se dostavi do 03.05.2024. godine sa nekoliko fotografija.

 

Sastanak sa predstavnicima udruga kao i ustanova koji će poslati prijavu za sudjelovanje na Zelenoj čistki 2024. održati će se u utorak 23.04.2024. u 09 sati u maloj  dvorani gradske vijećnice.

Nakon odrađene radne akcije LD. “Klek” Ogulin pripremit će kotlić za sve sudionike u Lovačkoj kući Barutana. (foto-arhiva)