Aktualno OG sada Ogulin

Uskrsnica nije isplaćena korisnicima nacionalne naknade za starije osobe

OGportal je dobio upit jednog našeg čitatelja, vezan za isplatu Uskrsnica. On, među ostalim, navodi:
Molim da provjerite i objavite zašto ove godine Uskrsnicu od Grada nisu dobili oni najugroženiji i sa najmanjim prihodima, a to su oni sa nacionalnom mirovinom (naknadom) koju također isplaćuje HZMO. Do sada su svaki put dobivali i Božićnicu i Uskrsnicu, ali ove godine za Uskrsnicu nisu imali pravo!

Upit smo proslijedili u gradsku upravu. Dobili smo odgovor zamjenika gradonačelnika Daniela Vukelje, koji navodi:

Naknada umirovljenicima povodom blagdana Uskrsa naknada je predviđena Socijalnim programom Grada Ogulina za 2024. godinu. Prije same podjele dobili smo od HZMO-a  popis umirovljenika s područja Grada Ogulina s mirovinom do 400,00 eura. Nacionalna naknada za starije osobe, temeljem Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe („Narodne novine“ br. 62/20 i 156/23) nije mirovina, te njeni korisnici nisu bili na popisu umirovljenika koji smo dobili od HZMO-a. Isplata Uskrsnice korisnicima nacionalne naknade za starije osobe nije predviđena Socijalnim programom Grada Ogulina za 2024. godinu, te Uskrsnica korisnicima nacionalne naknade za starije osobe nije isplaćena.
Moguće da ćemo ubuduće i ovu skupinu građana uključiti u isplatu naknada povodom Božića i Uskrsa, što će ovisiti o financijskim mogućnostima Grada. Trebat će napraviti procjenu koliko je takvih građana i koliki iznos treba osigurati.