Aktualno OG sada Ogulin

Održana koordinacija za Zelenu čistku

Grad Ogulin, već tradicionalno i kroz duži niz godina, kroz kampanju Zelena čistka, promovira odgovoran odnos mještana Ogulina prema okolišu i zbrinjavanju okoliša. Svake godine, najmanje jednom godišnje, se provodi akcija čišćenja divljih odlagališta, a ove godine akcija će biti održana u subotu 27. travnja.

Jučer je u gradskoj upravi održana koordinacija organizatora, a to su Grad Ogulin i Stambeno komunalno gospodarstvo, s predstavnicima udruga i predsjednicima mjesnih odbora koji će sudjelovati u akciji.

Kao i svake godine nakon odrađene radne akcije LD “Klek” Ogulin priprema kotlić za sve sudionike na lovačkoj kući Barutana, Žegar I 113, Ogulin, a Udruga žena Ogulin će sudionike počastiti ogulinskom masnicom.

Za akciju se prijavilo više od 200 sudionika.

Na koordinaciji je istaknuto da pojedine građane, a radi se o manjem broju građana, i dalje treba educirati o tome da se sav otpad može BESPLATNO predati u reciklažno dvorište. Od namještaja, azbestcementnih ploča, građevinskog materijala, odjeće, stakla i sveg ostalog otpada, sve se BESPLATNO može predati u reciklažnom dvorištu u Dražicama kod pročistača otpadnih voda. Troškove zbrinjavanja ovog otpada građani SU VEĆ PLATILI kroz fiksnu naknadu za zbrinjavanje otpada koje im dostavlja tvrtka Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin.

Za dislocirana naselja nabavljeno je mobilno reciklažno dvorište koje se na zahtjev predsjednika mjesnog odbora može, u dogovoru s tvrtkom Stambeno komunalno gospodarstvo, dostaviti na lokaciju kako se dogovori.

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta je ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak od 8 do 15 sati, srijedom od 11 do 18 sati, subotom od 8 do 13 sati, a nedjeljom je reciklažno dvorište zatvoreno.