Aktualno OG sada Ogulin

Rekonstrukcija krovišta područne ambulante Plaški

„Ovaj projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije”

Dom zdravlja Ogulin vlasnik je Područne ambulante Plaški, Karlovačka županija osnivač, a Općina Plaški investitor na provedbi projekta Rekonstrukcija krovišta Područne ambulante Plaški.

Od 2010. godine do danas realiziran je niz projekata obnove, rekonstrukcije i opremanja zgrade Područne ambulante Plaški uz financijski doprinos Vlade Japana, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te uz znatniji doprinos Karlovačke županije.

Projekt Rekonstrukcija krovišta Područne ambulante Plaški ukupne vrijednosti 77.438,57 € realiziran je uz financijski doprinos Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova europske unije koje je financiralo projekt u iznosu od 32.345,79 €, a udio Općine Plaški je u iznosu od 45.092,78 €. Izvođač radova je Limarski obrt Belin, Ogulin, a stručni nadzor građenja tvrtka Nadra d.o.o., Ogulin.

Provedbom projekta ostvareni su planirani ciljevi i rezultati projekta. Indirektno poboljšana je i potaknuta kvalitetnija zdravstvena usluga pacijentima, osiguran kvalitetniji rad i boravak: liječnicima opće medicine, dva tima dentale medicine, laboratorija, dva stambena prostora za djelatnike i prostor za dva djelatnika novo otvorene ljekarne.

Izvršeni su radovi na rekonstrukciji krovišta zamjenom i ugradnjom novog ekološki prihvatljivog pokrova od trapeznog čeličnog lima u boji građevine zdravstvene zaštite i stambeno-poslovnog karaktera ukupne površine krovišta od 467,61 m2 indirektno se doprinijelo zaštiti okoliša i energetskoj učinkovitosti te je potaknuta gospodarska i socijalna revitalizacija.

Stanovništvo općine Plaški raduje se realizaciji svakog projekta jer doprinose poboljšanju kvalitete života svih stanovnika i šire lokalne zajednice potaknuta je gospodarska revitalizacija za brži gospodarski oporavak, sve u cilju smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja.