Aktualno OG sada Ogulin

U tijeku je Zelena čistka

Grad Ogulin, već tradicionalno i kroz duži niz godina, prepoznaje važnost kampanje Zelena čistka kao važan korak u promjeni odnosa građana prema primarnom odvajanju otpada i saniranju postojećih divljih odlagališta. Podupiranjem kampanje omogućuje se aktivno uključivanje građana u rješavanje problema vezanog uz očuvanje okoliša i prirode, ali stvara i dodatan iskorak koji će pridonijeti kvalitetnijem dijalogu s građanima.

Akcija je u tijeku, a o odazivu i količini skupljenog otpada, izvijestit ćemo po njenom završetku.